TEKFAST är specialister på vattenanalys vattenprov på värmesystem och kylsystem Att göra en utförlig vattenanalys där ett vattenprov tas på systemet är väl investerade pengar och som kan förebygga annars så dyra driftstopp.   Att analysera är att skaffa sig fördelar En vattenanalys-vattenprov på värmesystem och kylsystem är status på ert mediavatten och vilken kvalité...

En stor del av husens energianvändning går till uppvärmning. Därför är det viktigt att se till så att drift, funktion och effektivitet är bra i hela systemet. Ett rent värmesystem med kontinuerlig effektiv rengöring skapar bra förutsättningar där man spar både energi och pengar.   Värmekostnader ökar Värmesystemen är ständigt utsatta för påverkan från syre, utfällningar...

Hur kan endast en rörspole, Bauer PipeJet i undercentralen göra så påtaglig nytta i ett värmesystem, kylsystem eller tappvattensystem? En effektiv vattenbehandlingsteknik helt utan kemikalier som arbetar med de fysikaliska egenskaperna som finns naturligt i vatten. Det ska vi gå igenom här nedan 👍   Vattnets struktur Vatten består naturligt av joner, mineraler och bakterier när...

Genom att sänka returtemperaturen på fastighetens utgående fjärrvärmeledning bidrar det till att fastighetsägaren kan få en bonus istället för straffavgift på fjärrvärmefakturan. Hur mår era system i dag? Med en grundlig vattenanalys får man en nulägesrapport på systemet. Systemvattnets kemiska, fysikaliska och bakteriella egenskaper kontrolleras. Detta blir en indikation på systemets skick och om åtgärder för prestandahöjning...

Många utredningar är gjorda om de energiförluster som uppstår i dagens VVC system och den samlade bilden är att det är ett stort problem. Genom smart VVC optimering Så undviker vi VVC förluster. Hur det görs beskriver vi nedan.   Äldre byggnader belastar uppvärmning av varmvatten med ca 25% av den totala energiförbrukningen. Nyare byggnader belastar...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign