Spirotrap
smutsavskiljare

Det är högst nödvändigt att skydda systemkomponenter med rätt typ av filtrering. Med Spirotrap smutsavskiljare skapar vi förutsättningar till förlängd livslängd på systemkomponenter, samt full funktion och optimal prestanda i systemen.

Smuts
orsakar problem i systemen

Dagens värme- och kylsystem med låga flöden och trånga passager kan bara erbjuda optimal prestanda med smutsfritt vatten. I obehandlade system kan smuts samlas på flera ställen i systemet. Studier och praktisk erfarenhet visar att i synnerhet magnetit leder till kraftigt minskad energieffektivitet och därmed högre energikostnader.

Rätt filtrerlösning säkerställer driften
och den långsiktiga funktionen

Genom att montera en smutsavskiljare Spirotrap helflödesfilter på systemet returledning så genererar det stora fördelar vad gäller drift, service och underhåll och vi undviker förtida förslitningar av systemkomponenter. Allt löst sediment som annars far runt i systemet och skapar oreda och flödesstörningar samlas nu i stället enkelt upp i smutsavskiljaren.

Systemen utsätts hela tiden för smuts, utfällningar, korrosionsrester och magnetit. Något som påverkar och orsakar flödesstörningar samt i värsta fall även stopp i pumpar, ventiler och växlare.

Genom att hålla mediavattnet rent och gasfritt så kan man spara upp till 15 % på den köpta energin.

TEKFAST är servicepartner till Retherm Kruge på tryckhållning/avgasning och filterlösningar

Bild på Spirotrap smutsavskiljare med magnetstav

Rätt filtrerlösning säkerställer driften
och den långsiktiga funktionen

Genom att montera en smutsavskiljare Spirotrap helflödesfilter på systemet returledning så genererar det stora fördelar vad gäller drift, service och underhåll och vi undviker förtida förslitningar av systemkomponenter. Allt löst sediment som annars far runt i systemet och skapar oreda och flödesstörningar samlas nu i stället enkelt upp i smutsavskiljaren.

Systemen utsätts hela tiden för smuts, utfällningar, korrosionsrester och magnetit. Något som påverkar och orsakar flödesstörningar samt i värsta fall även stopp i pumpar, ventiler och växlare.

Genom att hålla mediavattnet rent och gasfritt så kan man spara upp till 15 % på den köpta energin.

TEKFAST är servicepartner till Retherm Kruge på tryckhållning/avgasning och filterlösningar

Smutsavskiljare
Spirotrap med magnet

 1. Lyftöglor förenklar hanteringen vid installation.
 2. Robust konstruktion som garanterar en mycket lång livslängd.
 3. Den unika SpiroTuben är särskilt framtagen för att åstadkomma en optimal avskiljning av smuts, samt har ett mycket lågt tryckfall.
 4. Utbåsningsventil för att avlägsna avskild smuts.
 5. Många anslutningsmöjligheter. I mässing med klämkopplingar eller invändig gänga, horisontellt eller vertikalt montage. Stål med svetsändar eller flänsar.
 6. Den avskilda smutsen hindrar inte flödet.
 7. Stor smutsuppsamlingskapacitet, du behöver alltså inte rensa ofta.

Smutsavskiljare
Spirotrap med magnet

 1. Lyftöglor förenklar hanteringen vid installation.
 2. Robust konstruktion som garanterar en mycket lång livslängd.
 3. Den unika SpiroTuben är särskilt framtagen för att åstadkomma en optimal avskiljning av smuts, samt har ett mycket lågt tryckfall.
 4. Utbåsningsventil för att avlägsna avskild smuts.
 5. Många anslutningsmöjligheter. I mässing med klämkopplingar eller invändig gänga, horisontellt eller vertikalt montage. Stål med svetsändar eller flänsar.
 6. Den avskilda smutsen hindrar inte flödet.
 7. Stor smutsuppsamlingskapacitet, du behöver alltså inte rensa ofta.
https://usercontent.one/wp/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2024/03/SpiroTrap-steel-genomskarning.jpg?media=1721339886

Vridbar Spirotrap
med magnet

 1. Vridbar ring, så att enheten går att placera både i horisontella, vertikala och till och med diagonala ledningsdragningar.
 2. Avtagbar, utvändig magnet med unik magnetfältsförstärkande teknologi.
 3. Den unika SpiroTube är kärnan. Denna komponent är specialutvecklad för optimal avskiljning av smuts och har ett mycket lågt motstånd.
 4. Dräneringskran för avtappning av uppsamlad smuts.

Vridbar Spirotrap
med magnet

 1. Vridbar ring, så att enheten går att placera både i horisontella, vertikala och till och med diagonala ledningsdragningar.
 2. Avtagbar, utvändig magnet med unik magnetfältsförstärkande teknologi.
 3. Den unika SpiroTube är kärnan. Denna komponent är specialutvecklad för optimal avskiljning av smuts och har ett mycket lågt motstånd.
 4. Dräneringskran för avtappning av uppsamlad smuts.
https://usercontent.one/wp/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2024/03/SpiroTrap-MB3-genomskarning.jpg?media=1721339886

Fördelarna med Spirotrap smutsavskiljare

 • Små partiklar ända ner till 5 my separeras och avlägsnas från systemet
 • Den kompletterande magnetstaven fångar upp all magnetit
 • Den avskilda smutsen påverkar inte flödet i systemet
 • Smuts kan dräneras från avskiljaren medan systemet är i drift
 • Konstant lågt tryckfall
 • Underhålls på några sekunder och inget ”Smutsigt” jobb jämfört med en filterlösning
 • Ingen bypass-koppling eller ventiler behövs

TEKFAST
hjälper er hela vägen från att välja rätt smutsavskiljare
tills att den sitter monterad på plats hos er.

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign