TEKFAST hjälper er att analysera vätskan i era värme- och kylsystem. Här gör ni er beställning av vattenprov. Vi kommer på plats och hjälper er att ta vattenprov. Vi skickar även vattenprov till de flesta adresser i Sverige där ni enkelt tar prover själva och lämnar på inlämningsplatser. Med en grundlig vattenanalys får man enkelt...

En stor del av husens energianvändning går till uppvärmning. Därför är det viktigt att se till så att drift, funktion och effektivitet är bra i hela systemet. Ett rent värmesystem med kontinuerlig effektiv rengöring skapar bra förutsättningar där man spar både energi och pengar.   Värmekostnader ökar Värmesystemen är ständigt utsatta för påverkan från syre, utfällningar...

Rengöring radiatorer är nödvändigt ur flera aspekter, vi gör det effektivt och med minsta påverkan för slutkunden.   När vår Bauer PipJet kristalliserar vattnet blir hela systemet rent vid ett och samma tillfälle, utan inskränkningar för hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare. Rengöring radiatorer sker enkelt och effektivt nere i undercentralen.   ⇒  Läs mer här om rengöring värmesystem...

Att vattnet vi fyller våra värme-kylsystem och tappvattensystem med är ett levande väsen där joner och mineraler lever och reagerar på omgivningen vet nog många. Men att syra bas-kemi påverkar korrosion i så pass stor omfattning går nog många förbi obemärkt.   Syra och bas är grunden i kemin och bägge är frätande på systemen,...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign