Det primära i ett värmesystem är rätt tillförlitlig tryckhållning tillsammans med låga halter av fritt syre och gaser i systemet. Det kan jämföras med om du kommer in akut på ett sjukhus, där kollar man patientens blodtryck och syremättnad i blodet som en första livshållande åtgärd. Fel tryck riskerar påverka drastiskt och krasst är fel...

En stor del av husens energianvändning går till uppvärmning. Därför är det viktigt att se till så att drift, funktion och effektivitet är bra i hela systemet. Ett rent värmesystem med kontinuerlig rengöring skapar bra förutsättningar där man spar både energi och pengar.   Värmekostnader ökar Värmesystemen är ständigt utsatta för påverkan från syre, utfällningar och...

Rengöring av radiatorer är nödvändigt ur flera aspekter, vi gör det effektivt och med minsta påverkan för slutkunden.   När vår Bauer PipJet kristalliserar vattnet blir hela systemet rent vid ett och samma tillfälle, utan inskränkningar för hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare. Allt sker enkelt och effektivt nere i undercentralen.   ⇒  Läs mer här om rengöring värmesystem Elementen...

Att vattnet vi fyller våra värme och kylsystem med är ett levande väsen där joner och mineraler lever och reagerar på omgivningen vet nog många. Men att påverkan är så pass stor går nog många förbi obemärkt.   Syra och bas är grunden i kemin och bägge är frätande på systemen, i för höga doser...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2023 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign