korrosion-rör-VS
tappvattensystem-PJ
värmeåtervinning
Filterbyte korrosion

Den här Brf-kunden har förstått hur viktigt det är med vattenbehandling av deras vattenburna tekniska utrustningar och system.   Efter 10 år har dom redan stora problem med korrosion på deras värmesystem, samt värmeåtervinning. Mängder av ventiler och rörstråk har korroderat sönder med vattenläckage som följd. Föreningen betalar även mycket pengar för uppvärmningen då systemet trögats ner och...

https://i1.wp.com/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2020/10/Varmesystem_UC.jpg?resize=1277%2C640&ssl=1

Ett vattenburet värmesystem har flertalet komponenter och normalt finns det ett underhållsbehov för alla ingående komponenter samt ett bäst före datum. Därför finns det en underhållsplan för de flesta fastigheterna. Men låt oss säga att du skulle underhålla hela värmesystemet istället, hålla avlagringar och korrosionsrester borta och med det minska förtida slitage på systemet. Pumptrycket arbetar mer...

https://i0.wp.com/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2020/10/mini250-filterbyte.jpg?resize=1277%2C640&ssl=1

Energibäraren i systemen är vatten och vattnet i sig är ett levande väsen med joner och mineraler. Vattnets egenskaper ställer ofta till det i systemen där utfällningar mineraler, korrosionsprocesser och biofilm skapar stor oreda. Dom värmeöverförande/kylande delarna i systemen måste hållas rena för att fungera bra med ett litet uttag av köpt energi. Som exempel så ger...

https://i1.wp.com/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2020/10/tappvatten_txt.jpg?resize=1277%2C640&ssl=1

Att vattenbehandla tappvattensystemet med elektromagnetisk vattenbehandling har många fördelar. Ett bostadshus har mängder av utrustning som dagligen kommer i kontakt med vatten och där utfällningar, biofilm och bakterier ställer till oreda.   Lägenheter består av minst 3 st vattenkranar i kök, handfat och dusch. Små mängder kalk sätter över tid igen kranar, termostater samt perlatorer....

https://i1.wp.com/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2020/09/bauer-vs-avgasare.jpg?resize=1277%2C640&ssl=1

Jag får ofta frågan från kunderna – “Vi har ju avgasare och magnetfilter så varför behöver vi då er Bauer PJ vattenbehandlingsteknik?”   Vi reder ut begreppen här nedan:  Skillnaden mellan en avgasare och en Bauer PJ vattenbehandlingssystem är som natt och dag. En avgasares enda funktion är att avlägsna fritt syre ur systemet. Dels för...

Tekfast webblogga liten
Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2020 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Login |  Byggd av GaboDesign