Vattnet vi använder innehåller naturligt en del Legionellabakterier och det är därför viktigt att systemen sköts om och utformas på ett sätt så att utbrott av Legionella undviks. Legionella sprids i aerosol form, så kallad vattendimma. Här nedan går vi igenom förutsättningar och åtgärder, så undviker vi Legionella.   Testbädd för bakterier Vattnet består naturligt...

Valet av rätt tryckhållning och expansion avgör hur era värmesystem och kylsystem kommer att fungera över tid och påverka kostnader för drift, service och underhåll. Det finns fyra vanliga typer av expansionskärl som vi här nedan kommer att gå igenom och ge er värdefulla insikter om. Öppet plast, eller metalkärl med en pump som håller trycket...

Att energirenovera sitt värmesystem innebär att man återställer eller förbättrar den tekniska funktionen på de systemkomponenter som ingår i systemet. Något som är högst aktuellt i dag då våra energipriser kraftigt ökar och tenderar att göra det lång tid framöver.   Vad man bör tänka på Det som sliter allra mest på systemet är det vatten...

Att ha koll på energibäraren d.v.s. vattnet i sitt värmesystem är en enkel sak om man förstår grunderna och där en av de basala sakerna är att syre orsakar korrosion i värmesystem. Här nedan går vi igenom grunderna för ett väl fungerande värmesystem.   Europeisk standard sätter grunden för ett bra fungerande värmesystem (VDI-2035) Syre...

Enligt Svenskt vatten så konsumerar varje person årligen mellan 780–1 150 kWh förbrukad energi för uppvärmning av tappvarmvatten. En energi som huvudsakligen hamnar i avloppet. Potentialen för energieffektivisering genom värmeåtervinning ur avloppsvattnet med värmeväxlare är därför mycket goda.   Återvunnen restenergi Ca 25–30% av den totala köpta energin i bostadshus är uppvärmning av kallvatten till tappvarmvatten,...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2023 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign