https://i1.wp.com/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2021/05/Avloppsvarmevaxlare.png?resize=1278%2C640&ssl=1

Trycket på att installera en avloppsvärmeväxlare/spillvattenvärmeväxlare är nu stort och många företag erbjuder dessa tjänster. Fantastiskt trevligt att kunna ta tillvara den energi som annars bara spolas rakt ut i avloppet. Men det finns åtskilliga saker att ta hänsyn till. Legionella Det vatten som värms upp i växlaren håller temperaturer som är mycket gynnsamma för legionellabakterier...

https://i0.wp.com/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2021/04/ordmoln-kalkutfallningar.jpg?resize=1277%2C640&ssl=1

Jag får ofta höra av kunder att vi har så mjukt vatten i Stockholm och att vi behöver väl inte oroa oss för kalkutfällningar här?   Det vatten som levereras av Stockholm vatten innehåller i regel mellan 25–35 mg kalcium per liter vatten. ⇒  Läs mer om vattenkvalitén hos Stockholmvatten Jag har under mina 4 år som...

https://i2.wp.com/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2021/03/VVC-optimering_tekfast.jpg?resize=1277%2C640&ssl=1

Systemrengöring av tappvatten- VVC och varmvatten har många fördelar då vattnet naturligt innehåller joner, mineraler och bakterier. Biofilm utfällningar av mineraler, samt korrosionsrester blir boplatser för att bakterier ska kunna frodas, överleva och föröka sig inne i rörsystemen. Dessa skapar även funktionsstörningar där kranar och ventiler trögas ner, slutar att fungera optimalt och där läckage blir följdproblem....

https://i1.wp.com/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2021/03/biofilm-animerad2.gif?resize=1277%2C640&ssl=1

Det vatten som kommer ifrån våra vattenverk är grundvatten innehållande joner mineraler och bakterier. När dessa kommer in i ledningssystemen, värms upp och kommer i kontakt med olika material så sker mycket som påverkar och skapar processer. Skador uppkomna på grund av biofilm kostar samhället mycket pengar per år, både vad gäller människors hälsa men också på...

https://i2.wp.com/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2021/03/preiodiska-systemet_tekfast.jpg?resize=1277%2C640&ssl=1

Att jobba med de fysikaliska lagarna är det allra enklaste sättet att få framgång med vad det än gäller. När vi jobbar med värmesystem, kylsystem och tappvatten är det tämligen enkelt, då vi besitter stor kunskap och erfarenhet. Referensobjekt i Europa sedan 1994 och i Sverige sedan 2001. Vi är experter på vattenkvalité i värme kyla...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2021 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign