Med dagens moderna system där fritt syre och gaser lättare kommer in och stannar i systemet så förutsätter det moderna effektiva lösningar som kan avlägsna dessa skadliga gaser. Där har det visat sig att just vakuumavgasre med cyklonteknik klarar av att avlägsna syret upp 50 % effektivare än en traditionell vakuumavgasare.   Ackumulerade gaser påverkar...

Gaser och smuts i VVS-system ställer till stor oreda och kostar mycket onödig tid och pengar, därför behöver vi avgasa våra värmesystem. Systemet påverkas med korrosion och utfällningar, vilket försämrar värmeöverföringen och skapar flödesstörningar i systemet. Dessutom orsakar det onödigt slitage på systemkomponenter som i sin tur innebär driftstörningar och förkortad livslängd på dessa komponenter....

Med dagens högt uppsatta mål där energi ska sparas och vi ska vara fossilfria inom något årtionde kräver mycket av just fastighetsbranschen. Att då kunna främja den cirkulära energin och återanvända det vi redan använt energimässigt en gång till genom avloppsvärmeväxlaren är guld värt…   Enkel funktion tar tillvara på energi från spillvattnet Med en avloppsvärmeväxlare...

Mycket av den driftproblematik som finns i våra värme och kylsystem beror på luft och gas i systemen. Därför behövs avgasning av värme och kylsystem. När systemen inte kan hålla rätt tryck orsakar det även stor skada på systemen. En kombination som vi här nedan går igenom och hittar lösningar på.   Rätt tryck i systemet...

Det är i ropet att alla fastigheter ska vara klimatsmarta fastigheter. Men vad är en klimatsmart fastighet för något?   Ett litet axplock av det som finns på marknaden i dag. Listan kan förmodligen kompletteras ytterligare 🤔 Digitaliserade flöden AI IR mätare (Rumsgivare) Molntjänster Uppkopplade undercentraler o.s.v. Företagen är många som slåss om uppmärksamhet och fastighetsbolagen...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2022 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign