Avloppsvärmeväxlare
Återvinn värmen ur ert avloppsvatten

Med en avloppsvärmeväxlare monterad på fastighetens avloppsstammar återvinner vi det varma vattnet som annars bara spolas ut tex när man duschar, diskar eller tvättar. En helt passiv växlare utan rörliga delar där vi tar omhand den värdefulla restenergin.

Cirkulär energi är
gratis energi

Med en avloppsvärmeväxlare förvärmer man det kalla vattnet som ska bli varmvatten med ca 13-14 grader. En kraftig effektreducering för fastighetsägaren när mängden köpt energi för uppvärmning av tappvarmvatten reduceras med ca 25 %.
https://usercontent.one/wp/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2023/01/avloppsvarmevaxlare-texter.jpg?media=1715346901

Bättre effekt även på värmepumpen

Avloppsvärmeväxlare passar även som ett komplement till bergvärmeanläggningar där borrhålen kan få extra laddning via förvärmning av vätskan. Perfekt i de anläggningar där mängden av hål eller antalet metrar varit begränsade.

Värmepumpar

Bättre effekt även på värmepumpen

Avloppsvärmeväxlare passar även som ett komplement till bergvärmeanläggningar där borrhålen kan få extra laddning via förvärmning av vätskan. Perfekt i de anläggningar där mängden av hål eller antalet metrar varit begränsade.

Fördelar med
avloppsvärmeväxlare

Sänkt varmvattenkostnad

Men en enkel installation tar vi tillvara på den restenergi som finns i fastighetens avloppssystem. Vi sänker i snitt fastighetens uppvärmning av varmvatten med ca 25%.

Effektreducering

Genom att förvärma det kalla vattnet som går genom växlaren från 8 till ca 21–22 grader tar vi tillvara en gratis restenergi  på ca 12–14 grader. En markant effektreducering för fastighetsägaren!

Kräver inget underhåll

Då avloppsvärmeväxlaren saknar rörliga delar och de ordinarie storlekarna på stammarna bibehålls finns ingen risk för stopp i växlaren. Avloppsvärmeväxlaren är tillverkad helt i koppar.

Enkel installation

Installationen görs enkelt via den lokala rörmokaren och TEKFAST hjälper till under hela processen från projektering fram till att växlaren är installerad och driftsatt. Storlek och längd anpassas och tillverkas just efter er fastighet och förutsättningar.

Snabb återbetalningstid 

Eftersom växlaren ger bra återvinning som 25% finns stora möjligheter att räkna hem installationen på ca 3–4 års tid. Dessutom reduceras energiprisökningen på den årligt köpa energin då den minskas på uppvärmning av varmvatten.

Värmepumps-räddare

Genom att förvärma vätskan som går ner i borrhålen skapar vi förutsättningar för värmepumpen att ge mer effekt, med mindre köpt energi. Värmepumpen får ett högre COP-tal och pumpen arbetar inte lika hårt och håller därmed längre.

TEKFAST
skapar bra förutsättningar

Kontakta oss så kikar vi på er anläggning och ser era förutsättningar för återvinning!
Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign