ÖvrigtSänkt energikostnad med sänkta returtemperaturer

1 november, 2021
Genom att sänka returtemperaturen på fastighetens utgående fjärrvärmeledning bidrar det till att fastighetsägaren kan få en bonus istället för straffavgift på fjärrvärmefakturan.


Hur mår era system i dag?
Med en grundlig vattenanalys får man en nulägesrapport på systemet. Systemvattnets kemiska, fysikaliska och bakteriella egenskaper kontrolleras. Detta blir en indikation på systemets skick och om åtgärder för prestandahöjning är nödvändiga. Sänkt energikostnad med sänkta returtemperaturer  är ju så klart bättre än straffavgifter. 🤗
⇒  Här läser ni om vattenanalyser

Mycket som påverkar möjligheterna att hålla låga returtemperaturer
För höga returtemperaturer innebär att avkylningen inte fungerar ute i systemet. Konsekvenserna av detta blir att man betalar för energi som inte används. Pumpen kan behöva gå med för högt varv för att få ut någon värme, något som kan bidraga till att avkylningen påverkas negativt. Radiatorventiler är igensatta och därmed minskar flödet genom dessa och därmed försämras avkylningen eller uteblir helt. Växlaren är igensatt och behöver rengöras, något som kontrolleras genom att mäta primär och sekundär retur, där det ska vara max 5 graders skillnad (OBS gäller fjärrvärme).
⇒  Våra kunder ser stora miljöfördelar med rena rörsystem

Rätt förutsättningar
Rätt trycksatta och rena rörsystem skapar alltid de bästa förutsättningarna och sänkt energikostnad med sänkta returtemperaturer, där TEKFAST hjälper er hela vägen. Vi hjälper er med en nulägesanalys och tillhandahåller vattenanalyser, kontrollerar era system och dess tryckhållning och kommer med åtgärdsförslag om eventuella förebyggande åtgärder för driftsäkerhet, energieffektivitet och lång livslängd på systemkomponenter.

Låt oss kika på era system 😊


 

Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign