Det är i ropet att alla fastigheter ska vara klimatsmarta fastigheter. Men vad är en klimatsmart fastighet för något?   Ett litet axplock av det som finns på marknaden i dag. Listan kan förmodligen kompletteras ytterligare 🤔 Digitaliserade flöden AI IR mätare (Rumsgivare) Molntjänster Uppkopplade undercentraler o.s.v. Företagen är många som slåss om uppmärksamhet och fastighetsbolagen...

TEKFAST är specialister på att analysera vattnet i era värmesystem, kylsystem och ventilationssystem. Att göra en utförlig vattenanalys där ett vattenprov tas på systemet är väl investerade pengar.   Att analysera är att skaffa sig fördelar En vattenanalys är status på ert mediavatten och vilken kvalité den håller. Att i tid få kontroll och se avvikelser...

En stor del av husens energianvändning går till uppvärmning. Därför är det viktigt att se till så att drift, funktion och effektivitet är bra i hela systemet. Ett rent värmesystem med kontinuerlig rengöring skapar bra förutsättningar där man spar både energi och pengar.   Värmekostnader ökar Värmesystemen är ständigt utsatta för påverkan från syre, utfällningar och...

Hur kan endast en rörspole från Bauer Watertechnology Systems i undercentralen göra så påtaglig nytta i ett värmesystem, kylsystem eller tappvattensystem? En vattenbehandlingsteknik helt utan kemikalier som arbetar med de fysikaliska egenskaperna som finns naturligt i vatten. Det ska vi gå igenom här nedan 👍   Vattnets struktur Vatten består naturligt av joner, mineraler och...

Många utredningar är gjorda om de energiförluster som uppstår i dagens VVC system och bilden ger en samlad bild på att det är ett stort problem. Men går det att eliminera och reducera dessa förluster? Det reder vi ut nedan.   Äldre byggnader belastar uppvärmning av varmvatten med ca 15–20% av den totala energiförbrukningen. Nyare byggnader belastar...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2022 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign