https://i2.wp.com/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2021/03/VVC-optimering_tekfast.jpg?resize=1277%2C640&ssl=1

Systemrengöring av tappvatten- VVC och varmvatten har många fördelar då vattnet naturligt innehåller joner, mineraler och bakterier. Biofilm utfällningar av mineraler, samt korrosionsrester blir boplatser för att bakterier ska kunna frodas, överleva och föröka sig inne i rörsystemen. Dessa skapar även funktionsstörningar där kranar och ventiler trögas ner, slutar att fungera optimalt och där läckage blir följdproblem....

https://i1.wp.com/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2021/03/biofilm-animerad2.gif?resize=1277%2C640&ssl=1

Det vatten som kommer ifrån våra vattenverk är grundvatten innehållande joner mineraler och bakterier. När dessa kommer in i ledningssystemen, värms upp och kommer i kontakt med olika material så sker mycket som påverkar och skapar processer. Skador uppkomna på grund av biofilm kostar samhället mycket pengar per år, både vad gäller människors hälsa men också på...

https://i2.wp.com/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2021/03/preiodiska-systemet_tekfast.jpg?resize=1277%2C640&ssl=1

Att jobba med de fysikaliska lagarna är det allra enklaste sättet att få framgång med vad det än gäller. När vi jobbar med värmesystem, kylsystem och tappvatten är det tämligen enkelt, då vi besitter stor kunskap och erfarenhet. Referensobjekt i Europa sedan 1994 och i Sverige sedan 2001. Vi är experter på vattenkvalité i värme kyla...

https://i0.wp.com/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2021/03/Korrosion.gif?resize=1277%2C640&ssl=1

Rent vatten i värmesystem är helt nödvändigt för att prestandan i värmesystemet ska kunna bibehållas.   Vattnet vi fyller systemen med är vanligt kranvatten innehållande joner, mineraler och bakterier. Systemen bygger mer på lågtempererade system, blandning av olika materialtyper, samt presskopplingar där syreinträngning lättare sker. Tillsammans bidrar det till kemiska reaktioner inne i rörsystemen, där påverkan ofta...

https://i0.wp.com/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2021/02/korrosion-i-kylsystem.jpg?resize=1277%2C640&ssl=1

Korrosion i kylsystem blir allt vanligare och det är många parametrar som måste stämma för att det ska bli rätt. Användningen av komfortkyla i kontor, sjukhus och butiksgallerior ökar och det gäller att hålla anläggningen i trim, annars kan det bli dyrt.   Tunnväggiga material kräver rena rörsystem Komfortkyla där små rörsystem, med tunnplåtiga smala...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2021 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign