OkategoriseradeVattenbehandlingsteknikVärmesystem effektiv rengöring

8 december, 2021
En stor del av husens energianvändning går till uppvärmning. Därför är det viktigt att se till så att drift, funktion och effektivitet är bra i hela systemet. Ett rent värmesystem med kontinuerlig effektiv rengöring skapar bra förutsättningar där man spar både energi och pengar.

 

Värmekostnader ökar
Värmesystemen är ständigt utsatta för påverkan från syre, utfällningar och biofilm vilket påverkar och ”trögar” ner systemen och skapar invändig korrosion i systemet. Detta leder till igensättning av ventiler och kalla radiatorer. Följden blir ojämn värmefördelning med mer köpt energi som följd i ett försök att kompensera för bortfall av värme i andra delar av systemet. Därför så viktigt med värmesystem effektiv rengöring, att hela systemet är rent så att köpt energi hålls låga och används effektivt. (Lite som att köra med punktering på bilen, det drar bara onödigt med drivmedel och resan tar längre tid, samt att fälgen över tid skulle gå sönder. Något som då förmodligen också skulle ge följdskador på bilen)

⇒  Här läser ni mer hur tekniken fungerar

⇒  Korrosion är vanligt i värmesystem 

Systemkomponenter som berörs och hålls rena
När systemvattnet har kontinuerlig vattenbehandling så hålls hela systemet rent. Det innebär att komponenter får förlängd livslängd när inget sliter på dessa.

  • Värmeväxlare
  • Pumpar
  • Rörsystem
  • Stamventiler
  • Reglerventiler
  • Radiatorventiler
  • Radiatorer

 TEKFAST fokuserar på att lösa dessa problem och säkerställa bästa ekonomiska och funktionella komfort i era värmesystem 😊👍


 

Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign