Tryckhållning
SpiroExpand

Driftsäkra system SpiroExpand med rätt tryckhållning
Ett slutet värme eller kylsystem behöver rätt tryckhållning för att kunna fungera tillfredställande. Rätt optimal statisk tryckhållning SpiroExpand skapar bra förutsättning för att maximal prestanda ska kunna uppnås. Samt att rätt tryck erhålls i hela systemet för att transport av mediet ska kunna vara möjligt fullt ut. Detta avgör hur effektivt systemet fungerar över tid och minimerar problem och driftstörningar.

Luft i slutna system kräver avgasning
Det är helt omöjligt att inte få in gas och luft i systemen, men skillnaden är hur vi avlägsnar dessa gaser och bubblor effektivast för att få ett väl fungerande system som ger maximal effekt. Systemen som byggs i dag är generellt mer känsliga för syreinträngning via presskopplingar och packningar, samt lågtempererade system där mer gaser binds vid vattnet. Därför måste system utrustas med en fast monterad avgasare som kontinuerligt avlägsnar allt inkommande syre i systemet, samt mikrobubblor som frigörs ur vattnet. Samtliga tryckhållning SpiroExpand är integrerade med en fast monterad avgasare.
https://usercontent.one/wp/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2022/10/SpiroExpand-produktbild.jpg?media=1721339886

SpiroExpand tryckhållningssystem
skapar bra förutsättningar

De flesta problem inom VVS-system är relaterade till att luft tränger in i systemet som ett resultat av problem med tryckhållningen. Ett dåligt utformat tryckhållningssystem leder till undertryck som i sin tur skapar korrosionsangrepp inne i systemet. Korrosionsangrepp som genererar läckage och som även bildar skikt som försvårar värmeöverföring/kylning. Korrosionsrester bidrar även till att stoppa upp flöden i ventiler och reglerkretsar.

Ökad prestanda med SpiroExpand

Tryckhållning är så mycket mer än ett öppet kärl i undercentralen fyllt med vatten, det är nyckeln till hur väl ert system ska fungerande över tid. Vi levererar kärl med optimal tryckhållnings-prestanda som hjälper till att hålla trycket perfekt. Kärlen som används är trycklösa bälgkärl där vi stänger ute vattnet från atmosfäriskt tryck, med andra ord finns inga besiktningstvång på dessa kärl. Kärlen är integrerade med en tryckhållningsenhet som både tryckhåller och avgasar systemet. Pumparna finns i utförande enkel eller dubbelpump beroende på vilket utförande som väljs.

Vi har ett komplett utbud på tryckhållning för alla objekt från bostäder till kommersiella projekt och skulle ni efterfråga lösningar som inte finns på marknaden så tar vi fram lösningar utefter era behov:

  • SpiroExpand PicoControl Kompakt
  • SpiroExpand MultiControl Kompakt
  • SpiroExpand MultiControl Modular
  • SpiroExpand Multicontrol Cool
  • SpiroExpand TopControl Modular

Vi erbjuder även helautomatiska vakuumavgasare för värme och kylsystem ur modellserien SpiroVent Superior.

TEKFAST erbjuder världsledande tryckhållningssystem med pumpar och integrerad avgasningsteknik från Spirotech.

https://usercontent.one/wp/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2022/10/SpiroExpand-PicoControl-l.jpg?media=1721339886

Ökad prestanda med SpiroExpand

Tryckhållning är så mycket mer än ett öppet kärl i undercentralen fyllt med vatten, det är nyckeln till hur väl ert system ska fungerande över tid. Vi levererar kärl med optimal tryckhållnings-prestanda som hjälper till att hålla trycket perfekt. Kärlen som används är trycklösa bälgkärl där vi stänger ute vattnet från atmosfäriskt tryck, med andra ord finns inga besiktningstvång på dessa kärl. Kärlen är integrerade med en tryckhållningsenhet som både tryckhåller och avgasar systemet. Pumparna finns i utförande enkel eller dubbelpump beroende på vilket utförande som väljs.

Vi har ett komplett utbud på tryckhållning för alla objekt från bostäder till kommersiella projekt och skulle ni efterfråga lösningar som inte finns på marknaden så tar vi fram lösningar utefter era behov:

  • SpiroExpand PicoControl Kompakt
  • SpiroExpand MultiControl Kompakt
  • SpiroExpand MultiControl Modular
  • SpiroExpand Multicontrol Cool
  • SpiroExpand TopControl Modular

Vi erbjuder även helautomatiska vakuumavgasare för värme och kylsystem ur modellserien SpiroVent Superior.

TEKFAST erbjuder världsledande tryckhållningssystem med pumpar och integrerad avgasningsteknik från Spirotech.

Därför är det viktigt med rätt
tryckhållning och avgasning

Ond spiral som eskalerar

Om rätt tryckhållning inte kan hållas så kommer problemen att eskalera. Mer syreinträgning uppstår, korrosion ökar och driftproblemen ökar med kostsamma felsökningar och avbrott som följd.

Korrosion och smuts

Smuts och korrosionsprodukter på överföringsytor fungerar som isolering och minskar förmågan att avge/uppta värme/kyla på ett effektivt sätt.

Minskad energiförbrukning

När systemet är rätt trytrycksatt fungerar det mer optimalt och därmed kan framledningstemperaturer oftast sänkas samt systemets pumptryck minskas.

Undertryck i systemet skapar

Luft, oljud, driftstörningar, korrosion.
Ökad energianvändning.

Cirkulationsproblem

Fria gasbubblor kan påverka cirkulationen väsentligt, kavitation undanträngning av vatten där driftstörningar påverkar negativt.

Mikrobubblor påverkar flödet

De små mikrobubblor som frigörs i vattnet bildar skyddande isolerande skikt som försvårar och förhindrar värmeöverföring.

TEKFAST hjälper er att
hitta rätt lösning för ert system

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign