Vattenbehandling

Vi kan hjälpa er med vattenbehandlingsteknik

Med 27 års samlad erfarenhet har vi hjälpt till att skapa mervärde och energibesparingar till fastighetsbranschen.

Vattenbehandling

Vi kan hjälpa er med vattenbehandlingsteknik

Med 27 års samlad erfarenhet har vi hjälpt till att skapa mervärde och energibesparingar till fastighetsbranschen.

Spar energi!

Bauers vattenbehandlingsteknik minimerar bildning av kalk och rostavlagringar, avlägsnar gamla avlagringar samt förbättrar korrosionsbeständigheten i rörsystemen. Den effektiva kemikaliefria vattenbehandlingstekniken lämpar sig för alla rörmaterial i alla fastigheter.

Erfarenhetsmässigt sänker våra kunder sina kostnader mellan 10-45% när systemen hålls rena.
Energieffektiva värmesystem
https://www.tekfast.se/wp-content/uploads/2017/11/speedo-shadow.png

Spar energi!

Bauers vattenbehandlingsteknik minimerar bildning av kalk och rostavlagringar, avlägsnar gamla avlagringar samt förbättrar korrosionsbeständigheten i rörsystemen. Den effektiva kemikaliefria vattenbehandlingstekniken lämpar sig för alla rörmaterial i alla fastigheter.

Erfarenhetsmässigt sänker våra kunder sina kostnader mellan 10-45% när systemen hålls rena.
Energieffektiva värmesystem
https://www.tekfast.se/wp-content/uploads/2017/11/speedo-shadow.png

Spara pengar på rena rörsystem

Korrosion, utfällningar och avlagringar leder till igensättning av radiatorer och växlare för värme- och kylsystem. Följden på detta blir att kostnaderna ökar. Ett rent värme-/kylsystem med kontinuerlig vattenbehandling skapar grunden för driftsäkra och energieffektiva system.
Smutsiga växlare
En växlare med 0,4 mm pålagring gör 10% energibortfall.
Framledningstemperaturer
Kunden sänker i snitt framledningstemperaturer med 2-5 grader när systemet är rent (1 grad är ca 5% köpt energi).
Sänk era energikostnader
Våra kunder spar i genomsnitt 10-45% när systemen behandlas och hålls rena.
Ojämn värme i värmesystem

Spara pengar på rena rörsystem

Korrosion, utfällningar och avlagringar leder till igensättning av radiatorer och växlare för värme- och kylsystem. Följden på detta blir att kostnaderna ökar. Ett rent värme-/kylsystem med kontinuerlig vattenbehandling skapar grunden för driftsäkra och energieffektiva system.
Smutsiga växlare
En växlare med 0,4 mm pålagring gör 10% energibortfall.
Framledningstemperaturer
Kunden sänker i snitt framledningstemperaturer med 2-5 grader när systemet är rent (1 grad är ca 5% köpt energi).
Sänk era energikostnader
Våra kunder spar i genomsnitt 10-45% när systemen behandlas och hålls rena.

Unik teknik

Fungerar både på värme, kyla och tappvattensystem
Med hjälp av mikroprocessorn bildas alternerade magnetisk frekvens i rörspolen som ombildar mineralpartiklarna i vattnet till mikroskopiskt små kristaller. Kristallerna lägger sig som ett skyddande skikt i systemet och skyddar så att inga nya avlagringar kan fastna. Där avlagringar redan finns gör kristallerna så att dessa mjuknar upp och lossnar. De avlagringar som lossnar filtreras ut med separat filter i slutna system och i tappvattensystem spolas de ut i form av mikroskopiska små kristaller som inte orsakar några smak eller funktionsstörningar.

Fördelar med behandling av tappvatten

Att behandla inkommande tappkallvatten och VVC-slingan är en kostnadseffektiv investering som påverkar värmekomforten och ojämnt tappvarmvatten samt motverkar biofilm och bakterier.
VVC-optimering
Optimalare värmekomfort på tappvarmvatten där temperaturer kan bibehållas och bakterier motverkas.
Motverkar igensättning
Av kärvande blandare och ventiler håller tvätt-, diskmaskiner och hushållsmaskiner kalkfria.
Kalk
Bauer PipeJet® reducerar kalk i betydande omfattning. Avhärdningssalt kan reduceras eller helt tas bort och därmed undviks stora förslitningsskador på rörsystemen.
Bauer Watertechnology PipeJet 100

Fördelar med behandling av tappvatten

Att behandla inkommande tappkallvatten och VVC-slingan är en kostnadseffektiv investering som påverkar värmekomforten och ojämnt tappvarmvatten samt motverkar biofilm och bakterier.
VVC-optimering
Optimalare värmekomfort på tappvarmvatten där temperaturer kan bibehållas och bakterier motverkas.
Motverkar igensättning
Av kärvande blandare och ventiler håller tvätt-, diskmaskiner och hushållsmaskiner kalkfria.
Kalk
Bauer PipeJet® reducerar kalk i betydande omfattning. Avhärdningssalt kan reduceras eller helt tas bort och därmed undviks stora förslitningsskador på rörsystemen

Ytterligare fördelar
med rena system

Rengöring värmesystem Bauer Watertechnology
Rengöring värmesystem
Komponenter i systemen som behandlas av Bauer PipeJet® system; växlare, pumpar, ventiler, rör, element, koppel osv.
Rengöring kylsystem
Komponenter i systemen som behandlas av Bauer PipeJet® och håller längre över tid; växlare, kylmaskiner, pumpar, shunk-grupper, rör, bafflar osv.
Rena rörsystem
Förhindrar ojämn värme, korrosion, trasiga pumpar, för höga returtemperaturer och ventiler som hänger sig.
Korrosion
Bauer PipeJet® stoppar upp pågående processer i systemen samt reducerar och motverkar korrosion i betydande omfattning.
Underhållsplan
Fastighetens underhållsplan kan revideras när ingående komponenter i systemet hålls rena och håller längre över tid.
Energirenovering
Höjer energiprestanda och minskar förtida förslitning av rördelar och ingående komponenter i systemen.
Extra allt i samma produkt
Bauer PipeJet® renar, förebygger och underhåller systemet, helt utan kemikalier.
Bakterier
Bakterier växer till sig i biofilm och utfällningar. Med Bauer PipeJet® hålls rörsystemen rena och motverkar bakteriell tillväxt i betydande omfattning.

Ytterligare fördelar
med rena system

Rengöring värmesystem Bauer Watertechnology
Rengöring värmesystem
Komponenter i systemen som behandlas av Bauer PipeJet® system; växlare, pumpar, ventiler, rör, element, koppel osv.
Rengöring kylsystem
Komponenter i systemen som behandlas av Bauer PipeJet® och håller längre över tid; växlare, kylmaskiner, pumpar, shunk-grupper, rör, bafflar osv.
Rena rörsystem
Förhindrar ojämn värme, korrosion, trasiga pumpar, för höga returtemperaturer och ventiler som hänger sig.
Korrosion
Bauer PipeJet® stoppar upp pågående processer i systemen samt reducerar och motverkar korrosion i betydande omfattning.
Underhållsplan
Fastighetens underhållsplan kan revideras när ingående komponenter i systemet hålls rena och håller längre över tid.
Energirenovering
Höjer energiprestanda och minskar förtida förslitning av rördelar och ingående komponenter i systemen
Extra allt i samma produkt
Bauer PipeJet® renar, förebygger och underhåller systemet, helt utan kemikalier.
Bakterier
Bakterier växer till sig i biofilm och utfällningar. Med Bauer PipeJet® hålls rörsystemen rena och motverkar bakteriell tillväxt i betydande omfattning.

Snabb och enkel
installation

Alla installationer görs i undercentralen, så inga störande ingrepp behövs i några lägenheter eller lokaler. Filmen visar hur installation av vattenbehandlingssystem går till.

Varför välja våra
produkter?

Miljövänlig teknik som verkligen fungerar!
 • Mellan 10-45% lägre värme- och kylförbrukning
 • Sänkta drift-, service- och underhållskonstnader
 • Uppskjuten investering av komponenter i tappvattenssystem
 • Uppskjuten investering av komponenter i värme- och kylsystem
 • Höjt värde på fastigheten
 • Energirenovering
 • Energieffektivisering
 • Stoppar upp korrosion
 • Motverkar bakterier
 • Helt utan kemikalier

Vårt samarbete börjar med ett samtal. Kontakta oss för en produktpresentation.

Bauer Watertechnology ordmoln

Varför välja våra
produkter?

Miljövänlig teknik som verkligen fungerar!
 • Mellan 10-45% lägre värme- och kylförbrukning
 • Sänk drift-, service- och underhållskonstnader
 • Uppskjuten investering av komponenter i tappvattenssystem
 • Uppskjuten investering av komponenter i värme- och kylsystem
 • Höjt värde på fastigheten
 • Energirenovering
 • Energieffektivisering
 • Stoppar upp korrosion
 • Motverkar bakterier
 • Helt utan kemikalier

Vårt samarbete börjar med ett samtal. Kontakta oss för en produktpresentation.

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2023 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign