Ännu ett omvälvande år med stora utmaningar för oss alla går mot sitt slut.   Vill med detta julkort tacka så mycket för alla fina och mycket trevliga kundmöten jag fått uppleva under året 🙏 Samt stort tack till gamla och nya spännande leverantörskontakter som tillkommit under året. Ser fram emot ett spännande 2023, men först hoppas...

Metaller är utvunna grundämnen som processats till olika material och former. Kyl och värmesystem-korrosion är metallens strävan att återgå till sitt mest stabila tillstånd. Hur vi undviker det på effektivaste sätt går vi igenom här nedan. Orsak till korrosion Kyl och värmesystem-korrosion är kopplade anodiska och katodiska reaktioner där jonledaren (vatten och syre) kommer i kontakt...

Ett omvälvande år med stora utmaningar för oss alla går mot sitt slut. Vill med detta julkort tacka så mycket för de få men mycket trevliga möten som varit under året, samt för alla fina kundkontakter som knutits under 2021 trots pandemi och isolering 😊🙏 Önskar er alla en fin avslutning på 2021, ta hand...

Genom att sänka returtemperaturen på fastighetens utgående fjärrvärmeledning bidrar det till att fastighetsägaren kan få en bonus istället för straffavgift på fjärrvärmefakturan. Hur mår era system i dag? Med en grundlig vattenanalys får man en nulägesrapport på systemet. Systemvattnets kemiska, fysikaliska och bakteriella egenskaper kontrolleras. Detta blir en indikation på systemets skick och om åtgärder för prestandahöjning...

TEKFAST erbjuder teknisk förvaltning. Med en samlad erfarenhet på över 30 år inom fastighetsbranschen är det kul att fullt ut äntligen kunna erbjuda tekniska tjänster i egen regi.   Teknisk förvaltning Med bred erfarenhet inom tekniska tjänster där jag både är lyhörd, nyfiken och lösningsorienterad. Med ca 30 år  i fastighetsbranschen, varav 11 som teknisk...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign