Rengöring
värmesystem

Dagens värmesystem skiljer sig mycket mot för ca 20 år sedan, då metoder och material är annorlunda och blandningen av material samt klämrings- och presskopplingar gör systemen mer sårbara för syreinträngning och bimetall-korrosion. Därför är rengöring av värmesystem nödvändigt då ett rent värmesystem motverkar syreinträngning via packningar, samt att biofilm och utfällningar som är boplatser för bakterier tas bort.

Bakterier orsakar korrosion i värmesystem

Med låg-tempererade värmesystem förekommer mer tillväxt av aeroba (bakterier som lever av syre) och anaeroba bakterier (bakterier som lever utan syre).
Dessa behöver ”boplatser” i form av biofilm och utfällningar för att föröka sig och orsaka korrosion i stor omfattning. När vattnet behandlas med Bauers vattenbehandlingsteknik tas dessa ”boplatser” bort och bakterietillväxten hämmas.
Bakterier i biofilm Bauer Watertechnology

Bakterier orsakar korrosion i värmesystem

Med låg-tempererade värmesystem förekommer mer tillväxt av aeroba (bakterier som lever av syre) och anaeroba bakterier (bakterier som lever utan syre).
Dessa behöver ”boplatser” i form av biofilm och utfällningar för att föröka sig och orsaka korrosion i stor omfattning. När vattnet behandlas med Bauers vattenbehandlingsteknik tas dessa ”boplatser” bort och bakterietillväxten hämmas.
Bakterier i biofilm Bauer Watertechnology
Rena värmesystem

Rena rörsystem
är helt nödvändigt

För att systemet ska fungera tillfredställande som det är tänkt och där vi eliminerar risker för korrosion och bakterier rekommenderar vi kontinuerlig behandling av vattnet med vår Bauer PipeJet®. Vattnet behandlas och joner och mineraler i vattnet bildar små kristaller som förhindrar att avlagringar fastnar i systemet. De avlagringar som redan finns i systemet lösgörs och de avlagringar som lossnar filtreras bort. Flödet öppnas upp på nytt, systemet blir ett mer effektivt system där pumptryck kan minskas. Ett kostnadseffektivt sätt att spara på energi, material, kapital och naturens resurser.

Prisad teknik

Bauer Watertechnology’s teknik vann det prestigefyllda stora produktivitetspriset 2018, med juryns motivering:
”Leverantören har på ett detaljerat sätt påvisat bestående sänkningar av kostnaderna för drift, service och underhåll, energiförbrukning samt reinvesteringar hos olika kunder. Leverantören har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en högre produktivitet och ökad lönsamhet över en lång tidshorisont. Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av ett stort antal referenscase.”
Stora produktivitetspriset 2018

Prisad teknik

Bauer Watertechnology’s teknik vann det prestigefyllda stora produktivitetspriset 2018, med juryns motivering:
”Leverantören har på ett detaljerat sätt påvisat bestående sänkningar av kostnaderna för drift, service och underhåll, energiförbrukning samt reinvesteringar hos olika kunder. Leverantören har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en högre produktivitet och ökad lönsamhet över en lång tidshorisont. Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av ett stort antal referenscase.”
Stora produktivitetspriset 2018

Läs mer om produkten och tekniken på sidan: vattenbehandlingsteknik

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign