Välkommen till TEKFAST
Teknik & Fastighetspartner
i Stockholm AB

Driftsäkra och energieffektiva värme-, kyla- och tappvattensystem.
Med rena rörsystem skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov. Effektivt och helt utan kemikalier!

Vattenbehandling

Vattenbehandlingsutrustning med alternerande magnetisk frekvens har visat sig överlägset bäst bland de tekniker som finns på marknaden, där vattnets viktiga mineraler och joner bibehålls.
Bauer Watertechnology dubbla PipeJet 100

Vattenanalys

En grundlig vattenanalys på systemvätskan skapar förutsättningar att i tid sätta in rätt åtgärd för prestandahöjning och skydd mot korrosion och bakteriell tillväxt.
Stora produktivitetspriset 2018

Korrosion i kopparrör

Vattenskador uppkomna av korrosion i kopparrör är en dyr och onödig kostnad för fastighetsägare, Brf-föreningar, kommuner och privata aktörer.
Molekyler Tekfast

Vi tar er ett steg längre
fysikalisk innovation

Sänk era energikostnader
Våra kunder spar i genomsnitt 10-45% när systemen behandlas och hålls rena.
Helt utan kemikalier
Tekniken bygger på elektromagnetisk behandling med variabel frekvens där mineralpartiklarna i vattnet bildar små mikroskopiska kristaller.
Klimatsmart
Att hålla systemen rena är lika viktigt som att hålla din kropp vid bra hälsa med motion och rätt kost. CO2 påverkan blir minimal då rena system drar mindre köpt energi.
Unik produkt
Ingen annan teknik fungerar både på tappvatten, kyl- och värmesystem samt industriell processkyla.
Miljövänlig produkt som gör skillnad
Automatiskt förebyggande underhåll som generar ekonomiskt utfall med lägre drift-, service- och underhållskostnader.
Prisad teknik
Teknik med vetenskaplig bevisad effekt. Vinnare av “Stora produktivitetspriset“ – 2018.

Kontakta oss för mer information

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2021 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign