Välkommen till TEKFAST
Teknik & Fastighetspartner
i Stockholm AB

Med rena och rätt trycksatta rörsystem skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov. Effektivt och helt utan kemikalier.

TEKFAST utreder och förebygger även Legionella i tappvattensystem, samt utför vattenanalyser i värme och kylsystem.

Vattenbehandling

Vattenbehandlingsutrustning med alternerande magnetisk frekvens med en överlägsen teknik som rengör värme-, kyla- samt tappvattensystem och som även motverkar tillväxt av Legionella.
Vattenbehandlingsutrustning Bauer PJ

Tryckhållning och avgasning

Gas, luft och smuts är det som påverkar våra systems prestanda. Därför är rätt tryckhållning i kombination med avgasning en oslagbar kombination.
https://usercontent.one/wp/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2022/10/Spirotech.jpg?media=1721339886

Vattenanalys

En grundlig vattenanalys på systemvätskan skapar förutsättningar att i tid sätta in rätt åtgärd för prestandahöjning och skydd mot korrosion och bakteriell tillväxt.
Grön energi Tekfast

Ledande expert på system-vattenkvalité
Vi tar er ett steg längre

Sänk era energikostnader
Våra kunder sänker i genomsnitt sina energikostnader med 10-45 % när systemen hålls rätt trycksatta och rena.
Rätt tryckhållning
Med rätt tryck i systemen undviker vi korrosion, som genererar förtida förslitning av systemkomponenter.
Klimatsmart
Att hålla systemen rena är lika viktigt som att hålla din kropp vid bra hälsa med motion och rätt kost. CO2 påverkan blir minimal då rena system drar mindre köpt energi.
Unika produkt
Vi hjälper kunder med pålitliga lösningar för ökad prestanda, minskat slitage och lägre energianvändning i värme och kylsystem.
Miljövänliga produkter som gör skillnad
Automatiskt förebyggande underhåll som generar ekonomiskt utfall med lägre drift-, service- och underhållskostnader.
Smart återvinning
Vi återvinner ca 25 % av den restenergi som finns i det spillvatten ni annars bara spolar bort.

Kontakta oss för mer information

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign