VattenbehandlingsteknikSå undviker vi VVC förluster

13 oktober, 2021
Många utredningar är gjorda om de energiförluster som uppstår i dagens VVC system och den samlade bilden är att det är ett stort problem. Genom smart VVC optimering Så undviker vi VVC förluster. Hur det görs beskriver vi nedan.

 

Äldre byggnader belastar uppvärmning av varmvatten med ca 25% av den totala energiförbrukningen. Nyare byggnader belastar uppvärmningen av varmvatten med ca 30–50% av den totala energiförbrukningen. Med smart vvc optimering så undviker vi vvc förluster och spar sköna slantar.

VVC förluster är oundvikliga
Men att reducera dessa förluster där smart VVC optimering motverkar VVC förluster när systemen underhålls på rätt sätt är ett smart underhåll, både för miljön men även för människors hälsa och visst kan vi reducera dessa förluster rätt så rejält.

Rena rörsystem är alltid det bästa
Biofilm, bildas på insidan av rörsystemen, samt i växlaren som ska värma upp vattnet. Denna biofilm fungerar som ett isolerande skikt och gör så att mer energi går åt till att värma uppvattnet (biofilm har extremt låg värmeledningsförmåga). Det är även i denna biofilm som bakterier, typ legionella har möjlighet att föröka sig, där så kallade ”boplatser” för bakterier uppstår.

Utfällningar av mineraler, kalcium är även det en naturlig del som sker i varmt vatten. Dessa utfällningar påverkar värmeöverföringen, minskar flöden och i många fall uteblir VVC funktionen helt över tid när tillräckligt mycket mineraler fällt ut sig. Detta påverkar flöden och temperaturer negativt. Pumpar får gå på högre varvtal och temperaturer kan inte bibehållas över 50–55 grader.

Mikrobiellt påverkad korrosion i biofilmen (MIC)
VDI-2035- 6.4.9.2
Dessutom kan mikrobiologisk aktivitet leda till förändringar i vattenkvaliteten (sulfat- och nitratreduktion). Förhållanden som främjar korrosion kan utvecklas vid biofilm / materialgränssnittet. Denna effekt är känt som ”mikrobiell påverkad korrosion” (MIC). Biofilmer bildas vid gränssnitt för de mest varierade material. Där binder de vatten, kan ackumulera salter, ändra pH-värdet lokalt med flera nivåer, utsöndrar komplexbildande ämnen, extracellulära enzymer, och andra metaboliska produkter, och i detta sätt ingripa massivt i korrosionsprocesser.

Tydliga fördelar med kontinuerligt vattenbehandling
Tydligheten med att behandla allt inkommande kallvatten och varmvatten, samt VVC beskrivs nedan i dessa 2 studier som gjorts.
Här kan du läsa mer om:

⇒  Forskningsstudie om vattenbehandling av tappvattensystem 

⇒  Labbtest på hur effektivt biofilm och bakterier inte får fäste i systemet när vattenbehandling sker

Ska vi kika på era anläggningar? 😊
Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign