Rengöring av
kylsystem

Kylsystemets köldbärare fungerar som regler- och transportsystem för vattnet till systemens kylväxlare, kylbafflar, kylbatterier, fönterapparater, ventilation m.fl. för överföring av kylan till lokaler eller industri.
Bauer Watertechnology Systems produkter

Bakterier orsakar
korrosion i kylsystem

Bakterier förökar sig lätt inne i kylsystem och förorsakar biofilm inne i rörsystemets väggar. En biofilm som blir boplatser för mikrobiellt betingad korrosion. Detta i kombination med näringslösning från den nedbrytna glykolen blir en accelerator till kraftigt nedbrytbar process där systemet korroderar sönder.

Därför av största vikt med ett rent rörsystem helt utan kemikalier då dessa även påverkar redan pågående processer negativt.

Effektiva
kylmaskiner

Ett effektivt kylsystem är ur energiaspekter något som alla berörda borde sträva efter. Kyla är det som kostar mest att producera oavsett om det gäller fjärrkyla eller genom kylmaskiner och kylpumpar.
 • Fjärrkyla där för låga returtemperaturer tillbaka till kylleverantören bestraffas med avgifter.
 • Kylmaskiner och kylpumpar där dyr el förbrukas när kompressorer går för fullt för att kunna producera kyla.
 • Förmågan att kunna växla bort höga temperaturen från kondensor och kunna uppnå ett högt COP-värde med hög förångning och låg kondensering.
 • Redan vid 0,4 mm pålagring eller korrosion sjunker energieffektiviteten 10% och maskinerna riskerar att lösa på höga temperaturer.
 • Två tumregler inom kylmaskinteknik:
  För varje grad köldbäraren höjs, minskar elförbrukningen med drygt 3%.
  För varje grad kondenseringstemperaturen sänks, minskar elförbrukningen med ca 2%.

Även här är det vanligast med vatten som vi fyller kylsystemen med, ett levande väsen med joner och mineraler som i kontakt med olika material skapar olika kemiska reaktion där utfällningar och korrosion uppstår.

Effektiva
kylmaskiner

Ett effektivt kylsystem är ur energiaspekter något som alla berörda borde sträva efter. Kyla är det som kostar mest att producera oavsett om det gäller fjärrkyla eller genom kylmaskiner och kylpumpar.
 • Fjärrkyla där för låga returtemperaturer tillbaka till kylleverantören bestraffas med avgifter.
 • Kylmaskiner och kylpumpar där dyr el förbrukas när kompressorer går för fullt för att kunna producera kyla.
 • Förmågan att kunna växla bort höga temperaturen från kondensor och kunna uppnå ett högt COP-värde med hög förångning och låg kondensering.
 • Redan vid 0,4 mm pålagring eller korrosion sjunker energieffektiviteten 10% och maskinerna riskerar att lösa på höga temperaturer.
 • Två tumregler inom kylmaskinteknik:
  För varje grad köldbäraren höjs, minskar elförbrukningen med drygt 3%.
  För varje grad kondenseringstemperaturen sänks, minskar elförbrukningen med ca 2%.

Även här är det vanligast med vatten som vi fyller kylsystemen med, ett levande väsen med joner och mineraler som i kontakt med olika material skapar olika kemiska reaktion där utfällningar och korrosion uppstår.

Bauer Watertechnology Systems dubbel PipeJet 100

Glykol
i mediasystem

Glykol ställer stora krav på rena rörsystem

Inhibitorer som korrosionshämmare i kyl- och värmesystem är färskvara och håller i regel bara 6–24 månader p.g.a. försurningen som uppstår i systemen, oavsett om det är rör av järn, koppar, rostfritt, blandmaterial eller plast. När systemen snabbt kontamineras bryts dessa inhibitorer ner och blir då istället näringslösning för korrosion i kylsystemen.

Konduktiviteten, d.v.s. mediets ledningsförmåga i ett system innehållande glykol ökar 6–10 gånger, så risken för korrosion ökar avsevärt när mängden lösliga joner ökar i vattnet.

Glykol påverkar även systemet negativt så att den köpta energin ökar med 10–15% när systemet fylls med glykol.

Där inhibitorer tidigare använts som korrosionshämmare har vår Bauer PipeJet® effektivt byt ut detta mot rent vatten i systemen och där glykol är nödvändigt ur köldhänseende har livslängden på glykolen förlängts när systemen hålls rena och negativa inverkan på glykolen eliminerats från systemen.

Våra kunder uppvisar goda resultat där deras system hålls rena och energieffektiva. Så ur drift service och underhåll är alltid ett rent kylsystem det bästa.

Glykol
i mediasystem

Glykol ställer stora krav på rena rörsystem

Inhibitorer som korrosionshämmare i kyl- och värmesystem är färskvara och håller i regel bara 6–24 månader p.g.a. försurningen som uppstår i systemen, oavsett om det är rör av järn, koppar, rostfritt, blandmaterial eller plast. När systemen snabbt kontamineras bryts dessa inhibitorer ner och blir då istället näringslösning för korrosion i kylsystemen.

Konduktiviteten, d.v.s. mediets ledningsförmåga i ett system innehållande glykol ökar 6–10 gånger, så risken för korrosion ökar avsevärt när mängden lösliga joner ökar i vattnet.

Glykol påverkar även systemet negativt så att den köpta energin ökar med 10–15% när systemet fylls med glykol.

Där inhibitorer tidigare använts som korrosionshämmare har vår Bauer PipeJet® effektivt byt ut detta mot rent vatten i systemen och där glykol är nödvändigt ur köldhänseende har livslängden på glykolen förlängts när systemen hålls rena och negativa inverkan på glykolen eliminerats från systemen.

Våra kunder uppvisar goda resultat där deras system hålls rena och energieffektiva. Så ur drift service och underhåll är alltid ett rent kylsystem det bästa.

Bauer Watertechnology Systems PipeJet 100

Patronfilter

Filtreringen är en viktig process då lösgjorda utfällningar och korrosionsrester måste tas bort ur systemen för bästa prestanda.

När vattenbehandling sker på slutna system monteras också ett separat delflödesfilter över pumpen för att filtrera bort de avlagringar, utfällningar och korrosionsrester som släpper när vattenbehandlingen påbörjas.

Det filter som medföljer på de slutna systemen är ett spinnbundet platsfilter med stor förmåga att hålla kvar de lösgjorda partiklarna och korrosionsresterna i filterpatronen. Allt för att systemen fortare ska bli av med dessa partiklar. Det medföljer även ett filterhus, en reglerventil för att justera flödet över filtret och en vattenmätare för kontroll av filtrets kondition. Ett antal filter per enhet medföljer alltid vid nyinstallationer.

Patronfilter

Filtreringen är en viktig process då lösgjorda utfällningar och korrosionsrester måste tas bort ur systemen för bästa prestanda.

När vattenbehandling sker på slutna system monteras också ett separat delflödesfilter över pumpen för att filtrera bort de avlagringar, utfällningar och korrosionsrester som släpper när vattenbehandlingen påbörjas.

Det filter som medföljer på de slutna systemen är ett spinnbundet platsfilter med stor förmåga att hålla kvar de lösgjorda partiklarna och korrosionsresterna i filterpatronen. Allt för att systemen fortare ska bli av med dessa partiklar. Det medföljer även ett filterhus, en reglerventil för att justera flödet över filtret och en vattenmätare för kontroll av filtrets kondition. Ett antal filter per enhet medföljer alltid vid nyinstallationer.

https://usercontent.one/wp/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2021/02/Filter-20tum-over-pump_-640x483.png?media=1717592493

Fördelar med
rena kylsystem

Bättre prestanda
Förbättrar funktionen för kylmaskiner, kompressorer, kylväxlare, kylbafflar, kylbatterier och fönsterapparater.
Jämnare kyla
Ett rent och välfungerande system möjliggör jämnare och mer stabil kylfördelning i systemet.
Effektiva kompressorer
Lägre elförbrukning när kompressorer går mer effektivt, samt minskade kompressorbyten.
Korrosion
Stoppar effektivt upp korrosion och ersätter inhibitorer som korrosionsskydd i systemen.
Minskade energikostnader
Erfarenhetsmässigt minskar våra kunder sina kostnader för drift, service och underhåll när systemen hålls rena.
Energirenovering
Höjer energiprestanda och minskar förtida förslitning av rördelar och ingående komponenter i systemen.
Extra allt i samma produkt
Bauer PipeJet® renar, förebygger och underhåller systemet, helt utan kemikalier.
Bakterier
Bakterier växer till sig i biofilm och utfällningar. Med Bauer PipeJet® hålls rörsystemen rena och motverkar bakteriell tillväxt i betydande omfattning.

Fördelar med
rena kylsystem

Bättre prestanda
Förbättrar funktionen för kylmaskiner, kompressorer, kylväxlare, kylbafflar, kylbatterier och fönsterapparater.
Jämnare kyla
Ett rent och välfungerande system möjliggör jämnare och mer stabil kylfördelning i systemet.
Effektiva kompressorer
Lägre elförbrukning när kompressorer går mer effektivt, samt minskade kompressorbyten.
Korrosion
Stoppar effektivt upp korrosion och ersätter inhibitorer som korrosionsskydd i systemen.
Minskade energikostnader
Erfarenhetsmässigt minskar våra kunder sina kostnader för drift, service och underhåll när systemen hålls rena.
Energirenovering
Höjer energiprestanda och minskar förtida förslitning av rördelar och ingående komponenter i systemen.
Extra allt i samma produkt
Bauer PipeJet® renar, förebygger och underhåller systemet, helt utan kemikalier.
Bakterier
Bakterier växer till sig i biofilm och utfällningar. Med Bauer PipeJet® hålls rörsystemen rena och motverkar bakteriell tillväxt i betydande omfattning.

Kontakta oss för mer information

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign