Gaser och smuts i VVS-system ställer till stor oreda och kostar mycket onödig tid och pengar, därför som vi behöver avgasa våra värmesystem. Systemet påverkas med korrosion och utfällningar, vilket försämrar värmeöverföringen och skapar flödesstörningar i systemet. Dessutom orsakar det onödigt slitage på systemkomponenter som i sin tur innebär driftstörningar och förkortad livslängd på dessa...

Med dagens högt uppsatta mål där energi ska sparas och vi ska vara fossilfria inom något årtionde kräver mycket av just fastighetsbranschen. Att då kunna främja den cirkulära energin. Spara energi med avloppsvärmeväxlare och återanvända det vi redan använt energimässigt en gång till genom avloppsvärmeväxlaren är guld värt…   Enkel funktion tar tillvara på energi från...

Mycket av den driftproblematik som finns i våra värme och kylsystem beror på luft och gas i systemen. Därför behövs avgasning av värmesystem och kylsystem. När systemen inte kan hålla rätt tryck orsakar det även stor skada på systemen. En kombination som vi här nedan går igenom och hittar lösningar på genom avgasning av värmesystem och...

Det är i ropet att alla fastigheter ska vara klimatsmarta fastigheter. Men vad är en klimatsmart fastighet för något?   Ett litet axplock av det som finns på marknaden i dag gällande klimatsmarta fastigheter. Listan kan förmodligen kompletteras ytterligare 🤔 Digitaliserade flöden AI IR mätare (Rumsgivare) Molntjänster Uppkopplade undercentraler o.s.v. Företagen är många som slåss om...

Ett omvälvande år med stora utmaningar för oss alla går mot sitt slut. Vill med detta julkort tacka så mycket för de få men mycket trevliga möten som varit under året, samt för alla fina kundkontakter som knutits under 2021 trots pandemi och isolering 😊🙏 Önskar er alla en fin avslutning på 2021, ta hand...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign