VattenbehandlingsteknikVattenprovVattenanalys vattenprov på värmesystem och kylsystem

13 december, 2021
TEKFAST är specialister på vattenanalys vattenprov på värmesystem och kylsystem Att göra en utförlig vattenanalys där ett vattenprov tas på systemet är väl investerade pengar och som kan förebygga annars så dyra driftstopp.

 

Att analysera är att skaffa sig fördelar
En vattenanalys-vattenprov på värmesystem och kylsystem är status på ert mediavatten och vilken kvalité den håller. Att i tid få kontroll och se avvikelser som kan åtgärdas innan kostsamma åtgärder krävs. Det finns ju en anledning till att saker ska besiktigas och kontrolleras. Dels för säkerheten, men i detta fall för att bespara, miljö hälsa och kapital (som exempel kräver bilar besiktning för människors säkerhet). 

Mycket som påverkar
Vattnet vi fyller våra system med är vanlig kranvatten, innehållande joner mineraler, bakterier och syre, det glömmer folk bort. Salter och mineraler fäller ut sig i systemet och påverkar vattnet med förhöjd ledningsförmåga. Biofilm på insidan av rören påverkar även pH-värden och skapar REDOX-reaktioner med korrosion som följd. Även upphettning av vattnet får kemiska reaktioner som påverkar negativt.

Ser bra ut
Allt ser till en början bra ut på utsidan, men inne i rörsystemen pågår det processer. Över tid märks det även på utsidan, men då är skadan redan långt gången och följderna desto dyrare att åtgärda.
Att i tid kunna sätta in eventuella åtgärder motverkar:

  • Förtida förslitningar på systemen
  • Onödigt energiuttag
  • Vattenskador
  • Klagande och missnöjda hyresgäster
  • Driftstopp

Kontakta oss för att boka upp en utförlig vattenanalys redan i dag 😊👍

TEKFAST utför även tester på tappvatten gällande Legionella.
Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign