Tryckhållning och avgasningRätt tryckhållning och expansionskärl

12 januari, 2024
Val av rätt tryckhållning och expansionskärl avgör hur era värmesystem och kylsystem kommer att fungera över tid och påverka kostnader för drift, service och underhåll. Det finns fyra vanliga typer av expansionskärl som vi här nedan kommer att gå igenom och ge er värdefulla insikter om. Öppna expansionskärl eller slutna expansionskärl 🤔

Öppet plast, eller metalkärl med en pump som håller trycket
Öppna expansionskärl som inte rekommenderas i dagens moderna lågtempererade system då dom fungerar som en konstgjords lunga rakt in i systemet. Vattnet är i kontakt med atmosfär hela tiden varpå vattnet hela tiden syresätts. Syrerikt vatten pumpas därmed in i systemet och eskalerar processen med korrosion i systemet varje gång som pumpen trycket in vatten i systemet. Rätt tryckhållning och slutna expansionskärl är alltid något vi förordar i samtliga system.
⇒  Här läser ni mer om nackdelar med öppna expansionskärl 

Förtryckta expansionskärl med bälg eller membran
Dessa kärl är allra svårast att få till bra och det resulterar oftast i att systemet tappar tryck och därmed ges det möjlighet för syre att tränga in i systemet. Dimensionering ställer ofta till det och då det handlar om att skapa övertryck så krävs det regelbundna kontroller av trycket. Trycket ska med andra ord manuellt fyllas på med luft för att kunna hålla rätt tryck… (något som SÄLLAN sköts om). Dessa kärl har också som oftast ett sämre membran av EPDM-gummi, något som också bidrar till att det tänkta övertrycket snabbt försvinner då detta gummi inte är diffusionstätt. Därmed är chansen mycket stor att man misslyckas med den tänkta tryckhållningen.

Expansionskärl med aktiv tryckhållning (Kompressor)
Här jobbar man med ett någorlunda slutet system, men då kompressorn hela tiden skapar ett övertryck i det membran som oftast består av EPDM-gummi så sker mycket in-läckage av syre den vägen då membranet inte är diffusionstätt. Negativt även att kompressorn för mycket oväsen där stomljud upplevs som störande för kringboende. Kompressorn får även arbeta väldigt ofta då trycket hela tiden måste justeras och därmed drar den väldigt mycket ström jämfört med pumphållna system. System med kompressorer drabbas också av årligt besiktningstvång som innebär kostnader. Kärlen kan inte nyttjas fullt ut, varpå större kärlstorlek ofta krävs med den här tryckhållningstekniken.

Expansionskärl med aktiv tryckhållning, pumptryck SpiroExpand
Den här typen av kärl rekommendera alltid som förstahandsval ✅
State off the art är slutna expansionskärl med ett membran av typen butylgummi med klart bäst förmåga att hålla vattnet åtskilt från atmosfären.

Fördelarna med SpiroExpand:

  • En enhet komplett
  • Energisnål tystgående pumpdrift för tryckhållning
  • Integrerad avgasning ner till atmosfäriskt tryck
  • Trycklöst kärl, därmed inget årligt besiktningskrav på kärlet
  • Mindre kärlvolym kan användas då vi utnyttjar 100 % av kapaciteten
  • Automatisk spädmatning med stoppfunktion
  • Mekaniska ventiler för mjukare drift och undvikande av tryckstötar i systemet
  • Utgångar för uppkoppling mot styrsystem/övervakning (Tillval)
  • Möjlighet till utbyte av bälg i framtiden när livslängd är uppnådd.

Här läser ni om fördelarna med rätt tryck i systemet:

⇒  Rätt tillförlitlig tryckhållning i värmesystem

⇒  Syre orsakar korresion i värmesystem

⇒  Vattnet i värmesystem en egen systemkomponent

Låt priset för val av tryckhållning och expansion avgöra
Väljer ni initialt en billig lösning där kostnader för drift, service och underhåll garanterat kommer att förfölja er under lång tid. Eller investerar ni direkt i rätt tryckhållning och expansionskärl, en långsiktig lösning där kostnader har större möjlighet att förbli låga under en lång tid? 🤔

TEKFAST står till er förfogande och kan hjälpa er att skapa rätt förutsättningar 🤗


Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign