Vattenanalys

säkerställer driftsäkra system

Med en grundlig vattenanalys får man enkelt fram systemets kondition och åtgärder kan i tid sättas in för prestandahöjning och för att stoppa upp nedbrytning av systemet med korrosion och mikrobiell tillväxt.

En stor utgift för fastighetsägare är värme- och kylkostnader. Fastigheter dras ofta med ojämn värme/kyla, problem med termostat och ventiler, kalla element, dålig funktion i värmeväxlare samt kostnader för felsökning och utryckningar när systemen inte fungerar som det ska.

Dagens system bygger på mer utrustning, givare, mindre passage vid växlare och extremt små flöden över ventiler. Korrosion och mikrobiell tillväxt bryter ner systemen och vattnets mineraler fäller ut sig. Inställningar ruckas då ventiler och växlare blir tilltäppta och flödet i systemet påverkas negativt. Pumptryck ökar och framledningtemperaturer höjs successivt för att om möjligt få ut lite mera värme/kyla.

När systemet kontinuerligt behandlas med Bauer PipeJet® lossnar avlagringar som redan finns fast i systemet, flödet öppnas upp på nytt och de avlagringar som lossnar filtreras bort. Processer med korrosion och mikrobiell tillväxt stoppas upp. Med Bauer PipeJet® har man ett förebyggande underhåll och ett system som fungerar jämnare, drar mindre energi och fungerar bättre med mindre service och underhållsarbete när ingående komponenter i systemet hålls rena.

Energieffektiva värmesystem graf

Vattenanalys

säkerställer driftsäkra system

Med en grundlig vattenanalys får man enkelt fram systemets kondition och åtgärder kan i tid sättas in för prestandahöjning och för att stoppa upp nedbrytning av systemet med korrosion och mikrobiell tillväxt.

En stor utgift för fastighetsägare är värme- och kylkostnader. Fastigheter dras ofta med ojämn värme/kyla, problem med termostat och ventiler, kalla element, dålig funktion i värmeväxlare samt kostnader för felsökning och utryckningar när systemen inte fungerar som det ska.

Dagens system bygger på mer utrustning, givare, mindre passage vid växlare och extremt små flöden över ventiler. Korrosion och mikrobiell tillväxt bryter ner systemen och vattnets mineraler fäller ut sig. Inställningar ruckas då ventiler och växlare blir tilltäppta och flödet i systemet påverkas negativt. Pumptryck ökar och framledningtemperaturer höjs successivt för att om möjligt få ut lite mera värme/kyla.

När systemet kontinuerligt behandlas med Bauer PipeJet® lossnar avlagringar som redan finns fast i systemet, flödet öppnas upp på nytt och de avlagringar som lossnar filtreras bort. Processer med korrosion och mikrobiell tillväxt stoppas upp. Med Bauer PipeJet® har man ett förebyggande underhåll och ett system som fungerar jämnare, drar mindre energi och fungerar bättre med mindre service och underhållsarbete när ingående komponenter i systemet hålls rena.

Energieffektiva värmesystem graf
vattenanalys värmesystem - kylsystem

5 enkla steg


till ett driftsäkert system

Ett rent system är helt nödvändigt för att fungera tillfredsställande som tänkt.
  • STEG 1
  • STEG 2
  • STEG 3
  • STEG 4
  • STEG 5

Nulägesanalys

Vi gör en grundlig kontroll på plats och ser på de upplevda problemen som finns i systemen och tar vid behov en grundlig vattenanalys.

Vattenanalys

Vi tar en grundlig vattenanalys och skickar den till laboratorium. Där mäter vi systemvattnets kvalité i form av fysikaliska och kemiska egenskaper samt bakteriell tillväxt och försurning.

Analyssvar och åtgärdsförslag

Utförlig analysrapport presenteras med prestanda på systemet och om problem föreligger så presenteras åtgärdsförslag.

Åtgärd/vattenbehandling

Där nulägesanalysen och analysrapport pekar på problem i systemen så rekommenderas vattenbehandling med elektromagnetisk frekvensbehandling. Detta för att återställa systemvätskan och stoppa upp pågående processer som bryter ner systemen.

Efterkontroll

Vi sammanfattar och går igenom upplevda problem, mäter systemets kondition och prestanda, och tar vid behov ett nytt vattenprov.

Steg 1

Nulägesanalys

Vi gör en grundlig kontroll på plats och ser på de upplevda problemen som finns i systemen och tar vid behov en grundlig vattenanalys.

Steg 2

Vattenanalys

Vi tar en grundlig vattenanalys och skickar den till laboratorium. Där mäter vi systemvattnets kvalité i form av fysikaliska och kemiska egenskaper samt bakteriell tillväxt och försurning.

Steg 3

Analyssvar och åtgärdsförslag

Utförlig analysrapport presenteras med prestanda på systemet och om problem föreligger så presenteras åtgärdsförslag.

Steg 4

Åtgärd/vattenbehandling

Där nulägesanalysen och analysrapport pekar på problem i systemen så rekommenderas vattenbehandling med elektromagnetisk frekvensbehandling. Detta för att återställa systemvätskan och stoppa upp pågående processer som bryter ner systemen.

Steg 5

Efterkontroll

Vi sammanfattar och går igenom upplevda problem, mäter systemets kondition och prestanda, och tar vid behov ett nytt vattenprov.

Vi utreder Legionella

Tekfast hjälper till med analyser av Legionella i syfte att eliminera och minimera tillväxt av Legionella i tappvattensystem.
Analyser från vatten utförs även vid utredning av infektion förorsakad av Legionella.

Mikrobiologiska vattenanalyser utförs i samarbete med ackrediterat laboratorium.
Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2022 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign