Teknisk
förvaltning

Tekfast erbjuder er Brf förening, privata fastighetsägare m.m. teknisk förvaltning efter de behov ni efterfrågar.
Tjänster kan köpas per timme för specifika uppdrag, eller avtal som tas fram och passar upplägget för ert behov.

Vi erbjuder
tjänster inom

 • Drift och rondering
 • Planerat och akut underhåll
 • Myndighetsbesiktningar (Bevakar myndighetskrav)
 • Genomgång inför upphandlingar
 • Tekniskt stöd till styrelsen/fastighetsägare
 • Försäkring och skadeadministration
 • Genomgång och revidering av underhållsplaner
 • Upprätthålla leverantörs och entreprenadavtal
 • Upphandling av material och tjänster
 • Hjälp att samordna servicetjänster
 • Energioptimering
 • Utredning Legionella
https://usercontent.one/wp/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2021/09/Tekfast-teknisk-forvaltning-1.png?media=1721339886

Vi erbjuder
tjänster inom

 • Drift och rondering
 • Planerat och akut underhåll
 • Myndighetsbesiktningar (Bevakar myndighetskrav)
 • Genomgång inför upphandlingar
 • Tekniskt stöd till styrelsen/fastighetsägare
 • Försäkring och skadeadministration
 • Genomgång och revidering av underhållsplaner
 • Upprätthålla leverantörs och entreprenadavtal
 • Upphandling av material och tjänster
 • Hjälp att samordna servicetjänster
 • Energioptimering
https://usercontent.one/wp/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2021/09/Tekfast-teknisk-forvaltning-1.png?media=1721339886

Teknisk förvaltning
ska bidra till att

Energieffektiva värmesystem graf
 • Förvaltningsuppdragets tekniska objekt får optimal livslängd
 • Förvaltningsobjektets funktion på tekniska installationer bibehålls
 • Tekniska installationer ska underhållas så att minimal drift, service och underhållskostnad kan upprättas och bibehållas för uppdraget.

Med en långsiktig planering där uppdragsgivaren får tillgång till kompetent och erfaren teknisk förvaltning bidrar det till ökat värde på fastigheterna och säkrad funktion på samtliga tekniska installationer.

En teknisk förvaltares främsta uppgift är att kunna se lite längre än bortom nästa hörn.

Att se helheten, förstå funktionen och kunna förekomma och planera så att driften får så lite avbrott det bara går och med minsta möjliga kostnad för drift service och underhåll.

Erfarenhet
och värderingar

Erfarenhet

 • 5 år som teknisk konsult förvaltningsuppdrag
 • 2 år som fastighetschef på 90 000 kvm lageryta samt tillhörande personalansvar
 • 8 år som teknisk förvaltare, kommersiellt och även med flertalet Brf-uppdrag
 • 2 årig utbildning som fastighetsingenjör
 • 15 år som drifttekniker, ISS, Fastighetsägarna och HSB

Vi arbetar efter följande värderingar

 • Kvalité
 • Hållbarhet
 • Erfarenhet

Hur kan vi hjälpa er?

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign