VattenbehandlingsteknikBauer Watertechnology nanobubbelteknik

22 januari, 2024
Med vår Bauer Watertechnology nanobubbelteknik revolutionerar vi marknaden och erbjuder er helt rena rörsystem, helt utan kemikalier.
En i tiden rätt och helt miljövänlig produkt som förlänger livslängden på alla ingående komponenter i systemen.
Vi rengör alla system för värme-, kyla-, tappvatten-, varmvattensystem samt befuktningsanläggningar och industriell processkyla.

 

Vi har en unik och revolutionerande teknik helt utan kemikalier
Nanobubblor bildas av det kväve och syre som finns i vattnet och där behandlingen genom det elektromagnetiska fältet genererar Nano-bubblor. Bauer Watertechnology nanobubbelteknik, en teknik där bubblor lika små som virus (0,1 µ) gör underverk. De mikroskopiska små bubblorna är unika och dessa egenskaper gör det möjligt att skapa fantastiska resultat i värme-, kyla- och tappvattensystem. Nanobubblor förstärker vattnets rengöringseffekt, även avlägsnandet av biofilm görs med dessa ultrafina bubblor. Vi avlägsnar ”boplatser” för bakterier att kunna föröka sig. ”Utan boplatser ingen Legionella”.

På grund av sin storlek uppvisar nanobubblor unika egenskaper som förbättrar många biologiska, fysikaliska och kemiska processer
Nanobubblor är neutralt flytande och kan förbli suspenderade i vatten under lång tid utan att stiga upp till ytan och avgasas. När nanobubblorna kommer i kontakt med korrosionsrester, utfällningar och biofilm så kollapsar dessa bubblor (implosion), vilket frigör hydroxylradikaler (OH) en av de starkaste kända oxidanterna. Dessa hydroxylradikaler är mycket reaktiva och kan reagera oxidativt med en mängd olika föroreningar i luft, vatten och på ytor, vilket gör dem till en effektiv rengörings-agent. Hydroxylradikalen med kemisk beteckning OH är en typ av reaktiv syremolekyl som bildas när vattenmolekyler (H2O) interagerar med det elektromagnetiska fältet under tryck inne i vattenbehandlingsdelen.

Skydd mot fortsatt korrosion
Med neutral flytkraft på dessa nanobubblor och negativa laddning samt med de positiva ytorna på rörväggarna fungerar dessa även som en inhibitor då rörväggarna skyddas mot fortsatt korrosion, eller uppbyggnad av ny biofilm. Således kan kemikalier med inhibitorer minskas, eller helt tas bort.

Litteratur och forskning kring nanobubblor
För er som vill läsa mer kring forskning om nanobubblor artiklar på engelska.
⇒  Massiv generering av metastabila bulk nanobubblor i vatten genom externa elektriska fält

⇒  Artikel om att nanobubblor är negativt laddade

⇒  Forskning om nanobubblor på University of California (finsk text)

Nedan kan ni läsa forskningsresultat och labbtester gjorda på Bauer PipeJet, nanobubbelteknik

⇒  Forskningsstudie Vattenbehandlingsutrustning.pdf (svensk text)

⇒  Laboratorietest på hur Bauer PipeJet påverkar biofilm och bakterier i rörsystem.pdf (svensk text)Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign