Tryckhållningssystem och avgasning

Driftsäkra system med rätt tryckhållning
Ett slutet värme eller kylsystem behöver rätt tryckhållning för att kunna fungera tillfredställande. Rätt optimalt statiskt tryck är en förutsättning för att maximal prestanda ska kunna uppnås.
Att ta hand om det tryck som expanderar vid uppvärmning samt att rätt tryck erhålls i hela systemet för att transport av mediet ska kunna vara möjligt fullt ut.

Luft i slutna system kräver avgasning
Det är helt omöjligt att inte få in gas och luft i systemen, men skillnaden är hur vi får ut dessa gaser och bubblor effektivast för att få ett väl fungerande system som ger maximal effekt.
Systemen som byggs i dag är generellt mer känsliga för syreinträgning via presskopplingar och packningar, samt lågtempererade system där mer gaser binds vid vattnet. Därför måste system utrustas med en fast monterad avgasare som kontinuerligt avlägsnar allt inkommande syre i systemet, samt mikrobubblor som frigörs ur vattnet.
https://i0.wp.com/www.tekfast.se/wp-content/uploads/2022/03/skissbild_tryckhallning_avgasning.png?fit=840%2C781&ssl=1

Bild från IMI-Hydronic Engineering.

Transfero tryckhållningssystem
skapar bra förutsättningar

Flertalet av de tryckhållningssystem som finns på marknaden i dag tappar i snitt 29% av de inställa förtrycket per år. Undertryck som då uppstår medför luftinträgning i systemet, driftstörningar där flödet inte räcker till, samt korrosionsangrepp inne i systemen. Korrosionsangrepp som genererar läckage och som även bildar skikt som försvårar värmeöverföring/kylning. Korrosionsrester bidrar även till att stoppa upp flöden i ventiler och reglerkretsar.

Enkel produkt som tryckhåller och avgasar systemet

Tryckhållning är så mycket mer än ett öppet kärl i undercentralen fyllt med vatten.Vi levererar kärl med optimal tryckhållnings-prestanda som hjälper till att hålla trycket perfekt. Kärlen som används är bälgkärl utan atmosfäriskt tryck, m.a.o. finns inga besiktningstvång på dessa kärl. Kärlen är integrerade med en två i en tryckhållningsenhet som både tryckhåller och cykloniskt vakuumavgasar systemet.Vakuumavgasare med Cyklonteknik är den klart bästa tekniken som finns på marknaden i dag. Den ger upp till nio gånger effektivare avgasning än en traditionell vakuumavgasning. Mindre energi krävs, samt vakuumtest som larmar vid otäta anläggningar. Då avgasaren är integrerad i tryckhållningsenheten är det en riktigt kostnadseffektiv systemlösning.

Expansionskärl med minimal diffusion är att föredra, toppavluftare rekommenderas på högpunkter i systemet för att få ut fria gaser.

TEKFAST erbjuder världsledande tryckhållningssystem med pumpar och integrerad avgasningsteknik från IMI-Hydronic Engineering.

Transfero tryckhållningskärl med integrerad avluftare

Produktbld från IMI-Hydronic Engineering.

Enkel produkt som tryckhåller och avgasar systemet

Tryckhållning är så mycket mer än ett öppet kärl i undercentralen fyllt med vatten.Vi levererar kärl med optimal tryckhållnings-prestanda som hjälper till att hålla trycket perfekt. Kärlen som används är bälgkärl utan atmosfäriskt tryck, m.a.o. finns inga besiktningstvång på dessa kärl. Kärlen är integrerade med en två i en tryckhållningsenhet som både tryckhåller och cykloniskt vakuumavgasar systemet.Vakuumavgasare med Cyklonteknik är den klart bästa tekniken som finns på marknaden i dag. Den ger upp till nio gånger effektivare avgasning än en traditionell vakuumavgasning. Mindre energi krävs, samt vakuumtest som larmar vid otäta anläggningar. Då avgasaren är integrerad i tryckhållningsenheten är det en riktigt kostnadseffektiv systemlösning.

Expansionskärl med minimal diffusion är att föredra, toppavluftare rekommenderas på högpunkter i systemet för att få ut fria gaser.

TEKFAST erbjuder världsledande tryckhållningssystem med pumpar och integrerad avgasningsteknik från IMI-Hydronic Engineering.

Därför är det viktigt med rätt
tryckhållning och avgasning

Ond spiral som eskalerar

Om rätt tryckhållning inte kan hållas så kommer problemen att eskalera. Mer syreinträgning uppstår, korrosion ökar och driftproblemen ökar med kostsamma felsökningar och avbrott som följd.

Korrosion och smuts

Smuts och korrosionsprodukter på överföringsytor fungerar som isolering och minskar förmågan att avge/uppta värme/kyla på ett effektivt sätt.

Minskad energiförbrukning

När systemet är rätt trytrycksatt fungerar det mer optimalt och därmed kan framledningstemperaturer oftast sänkas samt systemets pumptryck minskas.

Undertryck i systemet skapar

Luft, oljud, driftstörningar, korrosion.
Ökad energianvändning.

Cirkulationsproblem

Fria gasbubblor kan påverka cirkulationen väsentligt, kavitation undanträngning av vatten där driftstörningar påverkar negativt.

Mikrobubblor påverkar flödet

De små mikrobubblor som frigörs i vattnet bildar skyddande isolerande skikt som försvårar och förhindrar värmeöverföring.

TEKFAST hjälper er att
hitta rätt lösning för ert system

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2022 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign