Tryckhållning och avgasningÖppna expansionskärl blir bakteriebomber

12 december, 2022
Dagens moderna värmesystem förutsätter och ställer högre krav på att vi behandlar vattnet, tar bort syret och motverkar bakteriell tillväxt. De öppna expansionskärl av plats eller plåt som i dag finns är boplatser och katalysatorer för bakteriell tillväxt, med andra ord en bakteriebomb… Bakterier i öppna expansionskärl= ALLTID

 

Öppna expansionskärl skadliga för dagens värmesystem
Värmesystem var förr en tämligen enkel match och då kunde man enkelt bli av med syre och bakterier i systemet genom att hetta upp vattnet. Då var bakterier i öppna expansionskärl ovanliga.  Dagens moderna system med sänkta framledningstemperaturer gör det däremot gynnsamt för bakterier att få fäste inne i systemet och snabbt föröka sig. Öppna expansionskärl blir bakteriebomber och tittar vi ner i ett öppet kärl i dag ser man ofta spår av just dessa bakterier som har börjat att föröka sig inne i kärlet 🧐.

Bakterier finns i två typer
Aeroba bakterier (lever av syre) och anaeroba bakterier (lever utan syre) förekommer i många former  som alger, svamp och mögel. Bakterierna trivs bäst i temperaturer mellan 5–40 grader, men förekommer även i högre temperaturer, då främst i form av sporer. Dessa kan orsaka mikrobiell korrosion. Denna typ av korrosion har oftare ett snabbare förlopp, så uppkomsten av bakterier i systemen ska genast behandlas. Mikrobiell påväxt kan också orsakas av den mikrobiella korrosionen, med stopp i rörsystemet, växlare och ventiler. Bakterier växer till sig och frodas i systemens biofilm och utfällningar (det vill säga bakteriernas boplatser för att kunna föröka sig). Även järnbakterier Gallionella förekommer och dessa utvinner energi genom oxidering av järnjoner och lever i syrefattiga miljöer.

Öppen vattenspegel mot atmosfären

  • = Fri tillgång för syre och gas att tränga in i systemet
  • Pumpen trycker hela tiden in det syresatta vattnet i systemet
  • En ”kokong” där bakterier trivs som bäst och förökar sig i snabb takt
  • Även här trycker pumpen in det kontaminerade vattnet i värmesystemet

 

 

 

 

⇐  Exempel på ett slutet tryckhållningskärl från Spirotech.

Mediet ska inneslutas i en bälg av butylgummi som är riktigt diffusionstät, det håller vattnet åtskilt från atmosfären och förhindrar syretillförsel och försvårar avsevärt bakteriell tillväxt. Ett kärl som dessutom avgasas till under atmosfäriskt tryck tar bort driftstörningar och förebygger så att nytt syrerikt påfyllnadsvatten och nya friska bakterier tillförs till systemet i minimal omfattning. En eskalerande och kostsam process om det inte görs på rätt sätt. Vi vill undvika att öppna expansionskärl blir bakteriebomber.

⇒  Här läser ni mer om tryckhållning

TEKFAST hjäler er till rätt förutsättning för era värmesystem
Välkomna att kontakta oss


 

Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign