Tryckhållning och avgasningSyre orsakar korrosion i värmesystem

23 februari, 2023
Att ha koll på energibäraren d.v.s. vattnet i sitt värmesystem är en enkel sak om man förstår grunderna och där en av de basala sakerna är att syre orsakar korrosion i värmesystem.
Här nedan går vi igenom grunderna för ett väl fungerande värmesystem. Korrosionsfria värmesystem är fritt från syre.

 

Europeisk standard sätter grunden för ett bra fungerande värmesystem (VDI-2035)

Syre
Korrosionsreaktioner i uppvärmningssystem bestäms väsentligen av närvaron av syre i värmevattnet. Syre orsakar korrosion i värmesystem och  det är därför i syrefattigt vatten sannolikheten för korrosionsskador på metallmaterial är låga. Det är viktigt att se till att syrekoncentrationen i alla delar av ett värmesystem är så lågt som möjligt. Konstant eller intermittent syreintag bör undvikas helt för korrosionsfria värmesystem.

Syre kan komma in i värmevattenkretsen som en naturlig komponent i den omgivande luften och å andra sidan med fyllning och påfyllnadsvatten som upplöst gas.

Påverkande faktorer är:

  • bildning av delvis undertryck i systemet
  • antalet sekvenser med påfyllning av nytt vatten
  • inträde av syre via direktkontakt med vattnet och atmosfär (öppna expansionskärl)
  • diffusion genom permeabla komponenter (för tätningar, plaströr, membran, slangar)
  • syreinnehållet i det vatten som tillförs systemet

 

Åtgärder – Korrekt planering och installation
Värmesystem ska utformas som ett stängt system och hållas åtskilda från atmosfären för att undvika korrosion i systemet. Ur korrosionsteknisk synvinkel ska anläggningen innehålla en bedömning av vattenkvalité och totala värmeeffekten.

  • en bedömning av vattenkvaliteten (till exempel total mängd alkaliska jonarter eller total hårdhet
  • vid behov val och dimensionering av vattenbehandlingsaggregatet och vid behov tillsatser för vattenbehandling (typ och kvantitet)
  • specifikation av systemvolymen och högsta tillåtna mängden fyllning och efterfyllningsvatten under systemets livstid
  • val av typ och dimensionering av tryckunderhållssystem
  • urval av material

 

Tryckhållning
Den viktigaste tekniska åtgärden för att förebygga inträde av syre i systemet är valet av tryckunderhållssystemet och där vi kan påverka sannolikheten för korrosion avsevärt i värmesystemet. Grundläggande korrosionsrelaterade krav som gäller för tryckunderhåll beskrivs i detta avsnitt.

Expansionskärl som möjliggör direkt kontakt mellan uppvärmningsvattnet och atmosfären (för till exempel öppna eller tillfälligt öppna expansionskärl) bör avvisas.

State off the art är expansionskärl med ett membran. Om detta membran är i kontakt med atmosfären, syreintaget i uppvärmningsvattnet beror på kvaliteten, design och spänning på membranet (till exempel material, materialtjocklek, temperatur, yta område). Material med låg permeabilitetskoefficienter för syre är att föredra här. Erfarenheten har visat att butylgummi har lägst permeabilitet och överlägset koefficienter. Membranets permeabilitet ökar avsevärt med ökande temperatur och lämpar sig därför väl för värmesystem.

Dagens moderna värmesystem binder dessutom mer gaser i vätskan, så att jobba med avgasning har mängder av fördelar
⇒  Läs mer om det här

 

Här läser ni om problem som uppstår i öppna expansionskärl 

 Primära i ett värmesystem, rätt tillförlitligt tryckhållning

TEKFAST är specialister på tekniskt vattenkvalité gällande värmesystem.

 


 

Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign