Tryckhållning och avgasningVattnet i värmesystem en egen systemkomponent

5 december, 2022
Det vatten vi använder i värmesystemet är vår energibärare, så att se den som en egen systemkomponent i värmesystem framöver kommer lösa många av de driftproblem vi i dag upplever i de flesta värmesystem. Vad påverkar vattnet i våra värmesystem 🤔

 

Vatten vi fyller systemet med är vanligt kranvatten från vattenleverantören. Men vad påverkar vattnet i våra värmesystem? Det är vatten innehållande joner, mineraler, bakterier och så klart syre… Så varför ska vi fylla våra värmesystem med detta och sen bara tro att allt är bra? ”Vattnet åker väl runt där och gör så att vi får värme i elementen” 🤔. Ja absolut det gör det när och om vi gör det på rätt sätt… Vattnet i värmesystem en egen systemkomponent- Rätt tryck, rena rörsystem, samt gas och syrefattigt = 

Vatten är det enda som påverkar våra värmesystem och beror på hur mycket och hur ofta vi måste fylla på nytt vatten i systemet. Dessa är saker som per automatik händer i systemet när vi inte ser vattnets egenskaper och dess påverkan.
Några åt gången och till sist alla på en gång.

  • Anodiska och katodiska reaktioner
  • Flödesstörninar på grund av luft i systemet
  • Flödesstörningar på grund av korrosionsrester i systemet
  • Mineralutfällningar
  • Biofilm
  • Mikrobiellt betingad korrosion
  • Eskalerande process där nytt vatten fylls på hela tiden
  • Onödigt energiuttag
  • Förtida förslitningar och tvingade utbyten av systemkomponenter

Uttaget av onödig energi när systemen trögas ner kan lätt undvikas när vi får kunskap om energibäraren vatten. Vattnet i värmesystem en egen systemkomponent. Den huvudkomponent som har allra största funktionen i våra värmesystem, nämligen att transportera energin, d.v.s. värmen ut i våra fastigheter. Vatten, den systemkomponent som förmodligen kostar minst pengar i systemet, men som har störst förmåga att ställa till oreda…
Lite ironiskt kan man tycka 😂

⇒  Rätt tryck är det första man ska ha koll på i ett värmesystem

⇒  Det andra är rena rörsystem

 Syra-bas-kemi påverkar rätt pH balans i systemet 

TEKFAST är ledande expert på system-vattenkvalité och vi hjälper er gärna att få koll på er viktigaste systemkomponent VATTEN i systemet 😊

Välkomna att kontakta oss


 

Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign