VattenbehandlingsteknikMinska risken för Legionella

20 november, 2023
Naturliga bakterier i vårt tappvatten skapar oreda. Med rätt skötsel av systemen så undviker vi utbrott av Legionella. Spridning av Legionella sker i aerosol form, så kallad vattendimma. Här nedan går vi igenom förutsättningar och åtgärder, så kan vi minska risken för Legionella.

 

Testbädd för bakterier
Bakterier som finns i våra tappvatten-system behöver ”boplatser” för att kunna förökas sig inne i rörsystemen. Så kallade ”testbäddar” där de kan växa till. Där ”boplatserna” tas bort försvinner möjlighet för bakterierna att föröka sig. Det är lika enkelt som ett sår som uppstår på t.ex ett fingret. Håll det torrt och rent så läker det fort ut, så minskar vi risken för Legionella. ”Boplatserna” består av den biofilm som uppstår på insidan av rörsystemet.

När behövs åtgärder
Sverige har inga rikt- eller gränsvärden som anger vilka halter av Legionella som får finnas i vattnet, men EWGLI (European Working Group for Legionella Infections) har angett rekommenderade aktionsnivå/er på 100 CFU/ml-vatten som man vid mätning inte bör överskrida. Beaktande även där riskgrupper såsom rökare, äldre och sjuka med sämre immunförsvar bor. Där bör åtgärder även vid låga värden, d.v.s. under 100 CFU/ml-vatten starta.

Sanering
Vid höga uppmätta halter av bakterier är sanering alltid nödvändig och det rör sig ofta om en mycket mer omfattande sanering som är komplicerad och framför allt kostsam. Spolning med hetvatten, där risk för skållning är mycket stor därför att vattnet som ska användas måste hålla 70–80 grader och kunna nå ut i hela systemet. Andra alternativet är kemisk rengöring, även det är en tidskrävande och kostsam process. Åtgärder som är kostsamma och inte heller ger någon garanti för att Legionella försvinner helt eller kan uppstå på nytt i systemet då biofilm ofta kvarstår, eller uppstår på nytt.

Håll systemen rena
När systemen förblir rena så undviker vi Legionella. Vår elektromagnetiska teknik försvårar uppbyggnad av bakteriell tillväxt där möjligheter för bakterier att växa till sig på försvinner.

⇒  Se labbtest på hur effektivt bakterier försvinner i ett system behandlar med en Bauer PJ (PDF)

⇒  En studie gjord på effekten med vattenbehandling av tappvattensystem (PDF)

Referensobjekt med fantastiska resultat
Flertalet sjukhus runtom i Sverige är sedan 3–4 år tillbaka utrustade med en Bauer PipeJet vattenbehandlingsteknik på tappvatten och VVC-systemen för att effektivt eliminera risk för Legionella. Innan använde man hetspolning och kemikalier i stor utsträckning men värden på 250-500 CFU/ML var däremot ändå vanliga vid vattenprover. Åtgärder som var både tidskrävande och kostsamma.
Efter installation av konstant vattenbehandling så upphörde sjukhusen med hetvatten och kemikalier. Vattenproven visade låga mätvärden på 0–10 CFU/ml-vatten. Vissa av sjukhusen har t.o.m. helt upphört med mätning då värden ligger konstant på en mycket låg eller obefintlig nivå. Referensobjekt och referenspersoner finns vid intresse.
Även en del fastighetsägare med äldreboenden har börjat att föreskriva vattenbehandling när det handlar upp renovering eller bygger nya enheter. Allt för att eliminera risker med Legionella på dessa boenden.

CFU = Colony forming units =Kolonibildande enheter

För referenser och för koll av era anläggningar så kontaktar ni oss via länk nedan.Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign