Med dagens moderna system där fritt syre och gaser lättare kommer in och stannar i systemet så förutsätter det moderna effektiva lösningar som kan avlägsna dessa skadliga gaser. Där har det visat sig att just vakuumavgasre med cyklonteknik klarar av att avlägsna syret upp 50 % effektivare än en traditionell vakuumavgasare.   Ackumulerade gaser påverkar...

Gaser och smuts i VVS-system ställer till stor oreda och kostar mycket onödig tid och pengar, därför behöver vi avgasa våra värmesystem. Systemet påverkas med korrosion och utfällningar, vilket försämrar värmeöverföringen och skapar flödesstörningar i systemet. Dessutom orsakar det onödigt slitage på systemkomponenter som i sin tur innebär driftstörningar och förkortad livslängd på dessa komponenter....

Mycket av den driftproblematik som finns i våra värme och kylsystem beror på luft och gas i systemen. Därför behövs avgasning av värme och kylsystem. När systemen inte kan hålla rätt tryck orsakar det även stor skada på systemen. En kombination som vi här nedan går igenom och hittar lösningar på.   Rätt tryck i systemet...

Ett system som tappar tryck är ett utsatt system där driftproblem uppstår med bland annat korrosion och flödesstörningar. Tryckhållningssystem med ett optimalt statiskt tryck är en förutsättning för att maximal prestanda ska kunna uppnås. TEKFAST erbjuder nu ett helhetskoncept Gas luft och smuts är det som påverkar systemens prestanda, så att kunna erbjuda kunderna bra...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2022 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign