Att ha koll på energibäraren d.v.s. vattnet i sitt värmesystem är en enkel sak om man förstår grunderna och där en av de basala sakerna är att syre orsakar korrosion i värmesystem. Här nedan går vi igenom grunderna för ett väl fungerande värmesystem.   Europeisk standard sätter grunden för ett bra fungerande värmesystem (VDI-2035) Syre...

Dagens moderna värmesystem förutsätter och ställer högre krav på att vi behandlar vattnet, tar bort syret och motverkar bakteriell tillväxt. De öppna expansionskärl av plats eller plåt som i dag finns är boplatser och katalysatorer för bakteriell tillväxt, med andra ord en bakteriebomb…   Öppna expansionskärl skadliga för dagens värmesystem Värmesystem var förr en tämligen enkel...

Det vatten vi använder i värmesystemet är vår energibärare, så att se den som en egen komponent i systemet framöver kommer lösa många av de driftproblem vi i dag upplever i de flesta värmesystem.   Vatten vi fyller systemet med är vanligt kranvatten från vattenleverantören. Det är vatten innehållande joner, mineraler, bakterier och så klart...

Gaser och smuts i VVS-system ställer till stor oreda och kostar mycket onödig tid och pengar, därför behöver vi avgasa våra värmesystem. Systemet påverkas med korrosion och utfällningar, vilket försämrar värmeöverföringen och skapar flödesstörningar i systemet. Dessutom orsakar det onödigt slitage på systemkomponenter som i sin tur innebär driftstörningar och förkortad livslängd på dessa komponenter....

Mycket av den driftproblematik som finns i våra värme och kylsystem beror på luft och gas i systemen. Därför behövs avgasning av värme och kylsystem. När systemen inte kan hålla rätt tryck orsakar det även stor skada på systemen. En kombination som vi här nedan går igenom och hittar lösningar på.   Rätt tryck i systemet...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2023 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign