Val av rätt tryckhållning och expansionskärl avgör hur era värmesystem och kylsystem kommer att fungera över tid och påverka kostnader för drift, service och underhåll. Det finns fyra vanliga typer av expansionskärl som vi här nedan kommer att gå igenom och ge er värdefulla insikter om. Öppna expansionskärl eller slutna expansionskärl 🤔 Öppet plast, eller metalkärl...

Att energirenovera sitt värmesystem innebär att man återställer eller förbättrar den tekniska funktionen på de systemkomponenter som ingår i systemet. Något som är högst aktuellt i dag då våra energipriser kraftigt ökar och tenderar att göra det lång tid framöver.   Vad man bör tänka på Det som sliter allra mest på systemet är det vatten...

Att ha koll på energibäraren d.v.s. vattnet i sitt värmesystem är en enkel sak om man förstår grunderna och där en av de basala sakerna är att syre orsakar korrosion i värmesystem. Här nedan går vi igenom grunderna för ett väl fungerande värmesystem. Korrosionsfria värmesystem är fritt från syre.   Europeisk standard sätter grunden för...

Dagens moderna värmesystem förutsätter och ställer högre krav på att vi behandlar vattnet, tar bort syret och motverkar bakteriell tillväxt. De öppna expansionskärl av plats eller plåt som i dag finns är boplatser och katalysatorer för bakteriell tillväxt, med andra ord en bakteriebomb… Bakterier i öppna expansionskärl= ALLTID   Öppna expansionskärl skadliga för dagens värmesystem Värmesystem...

Det vatten vi använder i värmesystemet är vår energibärare, så att se den som en egen systemkomponent i värmesystem framöver kommer lösa många av de driftproblem vi i dag upplever i de flesta värmesystem. Vad påverkar vattnet i våra värmesystem 🤔   Vatten vi fyller systemet med är vanligt kranvatten från vattenleverantören. Men vad påverkar...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign