Enligt Svenskt vatten så konsumerar varje person årligen mellan 780–1 150 kWh förbrukad energi för uppvärmning av tappvarmvatten. En energi som huvudsakligen hamnar i avloppet. Potentialen för energieffektivisering genom värmeåtervinning ur avloppsvattnet med värmeväxlare är därför mycket goda.   Återvunnen restenergi Ca 25–30% av den totala köpta energin i bostadshus är uppvärmning av kallvatten till tappvarmvatten,...

Med dagens högt uppsatta mål där energi ska sparas och vi ska vara fossilfria inom något årtionde kräver mycket av just fastighetsbranschen. Att då kunna främja den cirkulära energin. Spara energi med avloppsvärmeväxlare och återanvända det vi redan använt energimässigt en gång till genom avloppsvärmeväxlaren är guld värt…   Enkel funktion tar tillvara på energi från...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign