Med dagens högt uppsatta mål där energi ska sparas och vi ska vara fossilfria inom något årtionde kräver mycket av just fastighetsbranschen. Att då kunna främja den cirkulära energin och återanvända det vi redan använt energimässigt en gång till genom avloppsvärmeväxlaren är guld värt…   Enkel funktion tar tillvara på energi från spillvattnet Med en avloppsvärmeväxlare...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2022 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign