Ännu ett omvälvande år med stora utmaningar för oss alla går mot sitt slut.   Vill med detta julkort tacka så mycket för alla fina och mycket trevliga kundmöten jag fått uppleva under året 🙏 Samt stort tack till gamla och nya spännande leverantörskontakter som tillkommit under året. Ser fram emot ett spännande 2023, men först hoppas...

Dagens moderna värmesystem förutsätter och ställer högre krav på att vi behandlar vattnet, tar bort syret och motverkar bakteriell tillväxt. De öppna expansionskärl av plats eller plåt som i dag finns är boplatser och katalysatorer för bakteriell tillväxt, med andra ord en bakteriebomb… Bakterier i öppna expansionskärl= ALLTID   Öppna expansionskärl skadliga för dagens värmesystem Värmesystem...

Det vatten vi använder i värmesystemet är vår energibärare, så att se den som en egen systemkomponent i värmesystem framöver kommer lösa många av de driftproblem vi i dag upplever i de flesta värmesystem. Vad påverkar vattnet i våra värmesystem 🤔   Vatten vi fyller systemet med är vanligt kranvatten från vattenleverantören. Men vad påverkar...

Metaller är utvunna grundämnen som processats till olika material och former. Kyl och värmesystem-korrosion är metallens strävan att återgå till sitt mest stabila tillstånd. Hur vi undviker det på effektivaste sätt går vi igenom här nedan. Orsak till korrosion Kyl och värmesystem-korrosion är kopplade anodiska och katodiska reaktioner där jonledaren (vatten och syre) kommer i kontakt...

Det primära i ett värmesystem är rätt tillförlitlig tryckhållning tillsammans med låga halter av fritt syre och gaser i systemet. Det kan jämföras med om du kommer in akut på ett sjukhus, där kollar man patientens blodtryck och syremättnad i blodet som en första livshållande åtgärd. Fel tryck riskerar påverka drastiskt och krasst är fel...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign