Det vatten vi använder i värmesystemet är vår energibärare, så att se den som en egen systemkomponent i värmesystem framöver kommer lösa många av de driftproblem vi i dag upplever i de flesta värmesystem. Vad påverkar vattnet i våra värmesystem 🤔   Vatten vi fyller systemet med är vanligt kranvatten från vattenleverantören. Men vad påverkar...

Metaller är utvunna grundämnen som processats till olika material och former. Kyl och värmesystem-korrosion är metallens strävan att återgå till sitt mest stabila tillstånd. Hur vi undviker det på effektivaste sätt går vi igenom här nedan. Orsak till korrosion Kyl och värmesystem-korrosion är kopplade anodiska och katodiska reaktioner där jonledaren (vatten och syre) kommer i kontakt...

Det primära i ett värmesystem är rätt tillförlitlig tryckhållning tillsammans med låga halter av fritt syre och gaser i systemet. Det kan jämföras med om du kommer in akut på ett sjukhus, där kollar man patientens blodtryck och syremättnad i blodet som en första livshållande åtgärd. Fel tryck riskerar påverka drastiskt och krasst är fel...

Gaser och smuts i VVS-system ställer till stor oreda och kostar mycket onödig tid och pengar, därför som vi behöver avgasa våra värmesystem. Systemet påverkas med korrosion och utfällningar, vilket försämrar värmeöverföringen och skapar flödesstörningar i systemet. Dessutom orsakar det onödigt slitage på systemkomponenter som i sin tur innebär driftstörningar och förkortad livslängd på dessa...

Med dagens högt uppsatta mål där energi ska sparas och vi ska vara fossilfria inom något årtionde kräver mycket av just fastighetsbranschen. Att då kunna främja den cirkulära energin. Spara energi med avloppsvärmeväxlare och återanvända det vi redan använt energimässigt en gång till genom avloppsvärmeväxlaren är guld värt…   Enkel funktion tar tillvara på energi från...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2023 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign