ÖvrigtKyl och värmesystem-korrosion

25 oktober, 2022
Metaller är utvunna grundämnen som processats till olika material och former. Kyl och värmesystem-korrosion är metallens strävan att återgå till sitt mest stabila tillstånd. Hur vi undviker det på effektivaste sätt går vi igenom här nedan.


Orsak till korrosion
Kyl och värmesystem-korrosion är kopplade anodiska och katodiska reaktioner där jonledaren (vatten och syre) kommer i kontakt med elektronledare (metall). En anodisk reaktion uppstår (Järnupplösning) och där det slutar med en katodisk reaktion (Syrgasreduktion). Katodreaktioner beror på det korrosiva mediets sammansättning om det är neutralt, surt eller basiskt.

MIC orsakar snabba korrosionsförlopp
Även mikrobiellt betingad korrosion är vanligt förekommande, där mikroorganismer följer med påfyllnadsvattnet och orsakar korrosion utan syre i vatten. Så kallade anaeroba bakterier och där förloppet är mycket snabbare och ofta sker i den biofilm som bildas på insidan av rören. Ännu en orsak till varför påfyllnadsvatten ska hållas till minimum i systemet.

⇒  Här läser ni om bakterier i systemen


Skyddsmetoder för stopp av korrosion
Det finns mängder av ”skyddsmetoder” ute på marknaden som ska försvåra att reaktioner sker tex

  • Målade ytmaterial
  • Ta bort syre
  • Ta bort elektrolyt
  • Katodisk skydd
  • Offeranod
  • Påtryckt ström


Tydlig branschstandard
Enligt VDI 2035 finns det några få grunder för ett bra utfört system utan kyl och värmesystem korrosion. Mängden syre ska reduceras genom att rätt tryck hålls i systemet och påfyllning av nytt syresatt vatten minimeras och hålls på en extremt låg nivå, samt om nytt vatten behöver påfyllas i systemet så ska detta vatten vara avgasat. Konduktiviteten ska hållas under 10 mS/m. pH värde som bör ligga i intervallet 7,5 till 9,0 förutsatt att resterande mätvärden är inom intervaller. Även en aktiv filtrering bör övervägas där allt löst sediment filtreras bort. Något som annars orsakar stopp och flödesstörningar, men som även har påverkan på pH balansen i systemet.

⇒  Här läser ni om tryckhållning

⇒  Här läser ni mer om tryckhållningssystem-avgasning

Okunskap en stor och onödig kostnad
Tyvärr är kunskapen om det mest basala , vattenbehandling i dag minimal. Detta ledder till att problemen kan fortgå.  Den anodiska processen tillåts att eskalera i systemen när man inte går tillväga på rätt sätt.

TEKFAST är expert på vattenbehandling. Välkomna att kontakta oss så vi hjälper er till rätt förutsättning för just era system 👍✅Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign