VattenbehandlingsteknikBiofilm boplats för bakterier

21 mars, 2021
Det vatten som kommer ifrån våra vattenverk är grundvatten innehållande joner mineraler och bakterier. När dessa kommer in i ledningssystemen, värms upp och kommer i kontakt med olika material så sker mycket som påverkar och skapar processer.
Skador uppkomna på grund av biofilm kostar samhället mycket pengar per år, både vad gäller människors hälsa men också på de materiella skador  som uppkommer inne i rörsystemen i form av korrosion (MIC).

 

Bakterier behöver boplatser
Biofilm boplats för bakterier utfällningar av mineraler, samt korrosionsrester är alla grunden för att bakterier ska kunna frodas, överleva och föröka sig inne i rörsystemen. Detta i kombination med rätt temperatur på vattnet skapar gynnsamma förhållande för bakteriers tillväxt.

 

VDI-2035
I nya uppdaterade Tyska branschstandarden så upptas även biofilm boplats för bakterier specifikt och där man belyser dess skaderisk med korrosion i systemen, samt hur svårt det är att bli av med den biofilm som uppstått inne i systemens väggar.
”6.4.9.2 Biofilmer och mikrobiellt påverkade korrosion (MIC)
Vattenbärande system är inte sterila och innehåller därför alltid mikroorganismer (bakterier, alger, svampar). Mikroorganismer är inbäddade i lager av extracellulära polymera ämnen (EPS) som håller dem samman och binder dem till ytor. Dessa kallas ”biofilm” och är mikrobiella aggregat som ”slimes”, ”yta tillväxt ”och större ansamlingar av biomassa i formen av lager. I synnerhet delar av systemet med temperaturer permanent under 40°C kan vara i fara. Biofilmer kan nå tjocklekar på 50 μm och mer, och i värmesystem påverkar effektiviteten avsevärt värmeöverföringsprocesser (extremt låg värmeledningsförmåga hos biofilmer).

Dessutom kan mikrobiologisk aktivitet leda till förändringar i vattenkvaliteten (sulfat- och nitratreduktion). Förhållanden som främjar korrosion kan utvecklas vid biofilm / materialgränssnittet. Denna effekt är känt som ”mikrobiell påverkad korrosion” (MIC).

Biofilmer bildas vid gränssnitt för de mest varierade material. Där binder de vatten, kan ackumulera salter, ändra pH-värdet lokalt med flera nivåer, utsöndrar komplexbildande ämnen, extracellulära enzymer, och andra metaboliska produkter, och i detta sätt ingripa massivt i korrosionsprocesser.”

 

Svårt att få bort biofilm
Folkhälsomyndigheten skriver också på sin hemsida hur svårt det är att få bort biofilm från systemen. ” Biofilmen skyddar både mot desinfektionsmedel och tillfälliga temperaturhöjningar av vattnet.”

⇒  Se länk till folkhälsomyndighetens sida

⇒  Bakterier kan överleva i 70 gradigt vatten 

 

Effektivt tas boplatser bort
Därför är vår Bauer PipeJet så värdeskapande att använda på fastigheternas tappvattensystem och tappvarmvattensystem. Effektivt tas biofilm bort, korrosionsrester och mineralutfällningar rensas samtidigt bort.

⇒  Se Tysk lab-test där biofilm och bakterier inte kan växa till inne i system som behandlas med vår Bauer PipeJet

 
Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2023 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign