OkategoriseradeVattenbehandlingsteknikSyra Bas-kemi påverkar korrosion

14 april, 2020
Att vattnet vi fyller våra värme-kylsystem och tappvattensystem med är ett levande väsen där joner och mineraler lever och reagerar på omgivningen vet nog många.
Men att syra bas-kemi påverkar korrosion i så pass stor omfattning går nog många förbi obemärkt.

 

Syra och bas är grunden i kemin och bägge är frätande på systemen, i för höga doser och skapar korrosion i systemen. Balanser av vätejoner och hydroxidjoner är komplicerad och ställer ofta till elände i systemen där syra bas-kemi påverkar korrosion i stor omfattning.

Inom kemin är:

  • Syror ett ämne som kan avge vätejoner och därmed skapa ett lägre pH värde. Det sura ämnet är starkt frätande på metaller.
  • Baser en grupp kemiska föreningar med förmåga att uppta vätejoner varpå det i vatten ger ett pH över 7. En sådan lösning kallas basisk eller alkalisk. Baser som är lösliga kallas alkalier om de innehåller och släpper ifrån sig Hydroxidjoner. Starka baser är även de frätande på systemen.

Här kan du läsa mer om syror

Länge har man försökt att bilda Syra-Baspar som ska påverka pH värden höjande, samt bilda ett buffertsystem. Detta sker med offeranoder och olika tillsatser av kemikalier i vattnet och balansgången är hårfin för att lyckas. Det sker alltid påverkan utifrån med syreinträgning, biofilm och bakterier och alla dessa påverkar negativt. Även pH sänkande alternativ finns där man vill avdöda bakterier i främst tappvattensystem. Något som gör systemen sura och främjar uppkomst av korrosion i systemet.

Vår Bauer PipeJet® påverkar och jobbar också med jonerna men på ett mer naturligt sätt. Det råvatten som levereras av distributören håller en kvalité  som klassas som ”tekniskt vatten”. Att därför bibehålla systemet rent och skydda dom livsviktiga syra-basparen samt  jonerna och mineralerna i vattnet är enligt vårt erfarenhet det enda som fungerar. Inget tillsätts och inget tas bort, vattnets egna egenskaper bibehålls och pH samt alkalinitet bibehålls på normala nivåer. Jonerna bibehåller sin normala form utan delning och det blir ett mer problemfritt system där påfyllning och kontroll av kemikalier, syra bas påverkan helt kan slopas.

Se även studien som gjordes på vår vattenbehandlingsutrusning som stärker teorin om rena rörsystem.

Kontroll av ert tekniska vattenskick görs enkelt med en vattenanalys. Läs mer här

Kontakta mig så berättar jag mer om hur vi på ett enkelt sätt hjälper er till ett mer problemfritt system där energiuttag, underhåll och service minskas och hålls på en låg nivå.

 
Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign