VattenbehandlingsteknikKorrosion i värmesystem förekommer alltid

14 september, 2021
Utan syre, ingen korrosion går ju att läsa på många hemsidor där företag profilerar sig på att sälja avgasare och syrehämmare i form av offeranoder. Vi ska här nere gå igenom grunderna för korrosion i ett värmesystem.

 

Korrosion påverkas av många faktorer som:

  • Mängden syre i systemet
  • Delning av joner, väte och hydroxidjoner
  • Kemiska reaktioner
  • Biofilm
  • Bakterier, aeroba (lever av syre) och anaeroba (lever utan syre)
  • Mikrobiellt betingad korrosion
  • Järnbakterier

⇒  Se blogginlägg, bakterier och biofilm orsak till korrosion

⇒  Samt även syra bas påverkan på korrosion

Många ger sig på symtomen istället för orsaken
Att montera magnetfällor och filterlösningar är endast en paniklösning där du får bort det lösa sedimentet i systemvattnet. Det korrosiva vattnet finns fortfarande kvar och likaså den nedbrytande processen i systemen.

Väl fungerande tryckhållning nödvändigt
Alla väl fungerande värmesystem är täta för läckage, men nödvändigtvis ej gas och lufttäta. Vanliga  orsaker till syreinträgningar är därför otillräcklig tryckhållning där luft ges möjlighet att tränga in i systemet. Den andra orsaken till syreinträgning är via packningar där små mängder utfällningar och korrosionsrester påverkar och gör materialet otätt.

Lokala korrosionsangrepp vanliga
Där syreinträgning sker, samt under den biofilm som uppstår i systemet är det vanligt förekommande att det ofta uppstår små lokala korrosionsutbrott. Dessa är svåra att förebygga och tyvärr inget en avgasare i undercentralen hinner reagera på. Syret förbrukas så fort det kommer in i systemet och därmed har vi en eskalerande process med små lokala utbrott. Dessa utbrott leder ofta i längden till att större mängder av systemet kontamineras med större påverkan på systemet.

Tre viktig saker att tänka på

  • Ha rätt tryckhållning för att eliminera risk för onödig syreinträgning
  • Montera alltid toppavluftare för att få bort fria gaser från systemet
  • Behandla alltid systemvattnet med elektromagnetisk vattenbehandling

Även avgasning i komplexa system krävs, men nu finns supermoderna tryckhållningssystem med kombinerad 2/1 tryckhållning och avgasning i ett. ⇒  Läs mer här

Dessa tre väldigt enkla åtgärder är grunden för att ert värmesystem ska fungera tillfredställande.
TEKFAST är specialister på systemvatten och kan hjälpa er med lösningar för era behov…Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkten, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2023 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign