AvloppsvärmeväxlareVärmeåtervinning ur avloppsvatten

20 februari, 2023
Enligt Svenskt vatten så konsumerar varje person årligen mellan 780–1 150 kWh förbrukad energi för uppvärmning av tappvarmvatten. En energi som huvudsakligen hamnar i avloppet. Potentialen för energieffektivisering genom värmeåtervinning ur avloppsvattnet med värmeväxlare är därför mycket goda.

 

Återvunnen restenergi
Ca 25–30% av den totala köpta energin i bostadshus är uppvärmning av kallvatten till tappvarmvatten, när det gäller nyare byggnader så är den siffran hela 50% av det totala energiuttaget. Att inte ta tillvara på det vi redan betalt för genom återvinning av restenergin verkar allt annat än korkat när vi kan ta värmeåtervinning ur avloppsvatten.

Värme ur duschar är mängden återvunnen energi som störst och ligger mellan 120–330 KWh/år och per person. Men även tvätt och diskmaskiner står för en stor del av den potentiella återvinningen. Sammantaget går det att återvinna ca 25% av den kostnad som årligen används till uppvärmning av tappvarmvatten. Med växlaren förvärmer vi det kalla vattnet som ska bli varmvatten genom att låta vattnet gå igenom växlaren och i snitt värms vattnet upp ca 10–14 grader innan det når den ordinarie växlaren.

Helt underhållsfri avloppsvärmeväxlare
En växlare som monteras på avloppsstammarna är en helt passiv växlare där inget underhåll krävs. Växlaren håller samma storlek som de befintliga stammarna så inga extra utrymmen krävs för detta. Så länge stammarna är åtkomliga går det att utvinna energi ur dessa. Vi anpassar alltid storlekar, längder och antal växlare efter varje fastighets unika möjligheter till återvinning. Vi gör beräkningar och uppskattningar på de olika objekten hur lång tid en ROI kan ta för just ert objekt. De flesta projekt vi genomför har en ROI på ca 3–5 år, sen är det verkligen gratis energi som kommer ur dessa växlare…

Borrhålsräddare
Avloppsvattnet kan även användas till att ge en bättre effekt till värmepumpsanläggningar då vi ger borrhålen extra laddning genom att vi förvärmer vätskan i borrhålen.

⇒  Här läser ni om avloppsvärmeväxlare

Att låta oss på TEKFAST komma ut till era fastigheter och kolla på era förutsättningar för värmeåtervinning ur avloppsvatten låter väl som en bra idé? 😊

Välkomna att kontakta oss

 


 

Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign