VattenbehandlingsteknikKorrosion i värmesystem

8 mars, 2021
Rent vatten i värmesystem är helt nödvändigt för att prestandan i värmesystemet ska kunna bibehållas och korrosion i värmesystem undvikas.

 

Vattnet vi fyller systemen med är vanligt kranvatten innehållande joner, mineraler och bakterier. Systemen bygger mer på lågtempererade system, blandning av olika materialtyper, samt presskopplingar där syreinträngning lättare sker. Tillsammans bidrar det till kemiska reaktioner inne i rörsystemen, där påverkan ofta blir korrosion i värmesystemen. Korrosionsrester blir samtidigt kvar i systemen och därmed försämras värmeöverföringsförmågan, samt att dessa rester även sätter igen ventiler och påverkat flödet i systemet negativt.

Vår Bauer PipeJet stoppar effektivt upp alla pågående processer i systemen och rensar även ut de korrosionsrester som bränt fast i systemets rörväggar, växlare och ventiler.

 

Mikrobiellt betingad korrosion
Biofilm blir boplats för bakteriell tillväxt. Bakterier, jäst och mögelsvampar finns i två typer aeroba (lever av syre) och anaeroba (lever utan syre) och dessa kan orsaka mikrobiell korrosion. Denna typ av korrosion har oftare ett snabbare förlopp, så uppkomsten av bakterier i systemen ska genast behandlas. Mikrobiell påväxt kan också orsakas av den mikrobiella korrosionen, med stopp i rörsystemet, växlare och ventiler. Bakterier växer till sig och frodas i systemens biofilm och utfällningar (d.v.s. bakteriernas boplatser för att kunna föröka sig). Även järnbakterier Gallionella förekommer och dessa utvinner energi genom oxidering av järnjoner och lever i syrefattiga miljöer.

 

Effektivt stopp på korrosiva processer
Korrosionsprocessen består av att syror där hydroxidjoner och vätejoner är basen för en korrosionsprocess. När vår vattenbehandling startar så kristalliserar vattnet och de joner som finns i vattnet bibehåller sin normala uppsättning utan delning. Den elektriska laddning som krävs för delning av en jon förhindras och ingen kemisk process med korrosion ges möjlighet att fortsätta inne i systemet.

 

Utrensning av korrosionsrester
De rester av korrosion som bränt fast inne i rörväggar och i ventiler måste bort för att kunna uppnå full funktionen i systemet igen. Detta görs effektivt när Bauers vattenbehandlingsteknik mjukar upp dessa avlagringar. De avlagringar som släpper filtreras effektivt bort med ett delfiltersflöde. ⇒  Se forskningsstudie om hur effektivt magnetisk vattenbehandling löser upp dessa korrosionsrester.

 

Samafattning

  • Rena rörsystem förbättrar prestandan
  • Korrosion stoppas effektivt upp
  • Korrosionsrester rensas effektivt bort
  • Biofilm elimineras i betydande omfattning
  • Förhindrar syreinträngning via packningar

 

Hur kan vi hjälpa er?
Kontakta mig
så hjälper jag er att energirenovera era värmesystem.
Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign