VattenbehandlingsteknikBackspolning av värmesystem

14 september, 2023
Hur fungerar det och blir det bra att låta någon komma och göra en backspolning av värmesystem?
Ja visst funkar det att spola rent värmesystemet, en svart sörja kommer ut och det filter som vattnet rinner igenom blir snart riktigt svart med skit.

 

Under en kort period kan man ha tur att få igång systemet bättre med backspolning av värmesystem och värmen kommer åter i en del av systemet som kanske tidigare saknat full funktion.

Nackdelen är tyvärr så att det skit som kommer ut är endast det lösa sedimentet som finns inne i samtliga värmesystem utan partikelfiltrering. De fastgjorda rostavlagringarna som är fastbrända inne i systemets rörväggar och likaså de avlagringar av mineraler som fäller ut sig i systemet kommer att kvarstå även efter utförd backspolning. Dessa rår man aldrig på med en traditionell backspolning då de är så hårt fastbrända inne i systemet…Backspolningen kostar dessutom stora summor då arbetet är mycket tidskrävande och beroende på vilka delar av systemet som ska spolas. Exempel som stamledningar måste spolas separat och likaså där varje specifik radiator måste spolas var för sig.

Ett kostsamt kosmetiskt arbete som kostar mycket mer än det smakar och efter x antal år måste tyvärr proceduren upprepas. Systemet syresätts samtidigt kraftigt när vattnet avlägsnas från systemet och delvis återspolas med nytt syresatt vatten. Detta är något som entreprenören då brukar vilja sälja tilläggstjänster för som ex avgasare och offeranoder, så kallade syrehämmare.

 

Att däremot behandla värmesystemet med elektromagnetisk frekvens har stora driftfördelar.

  • Hela systemet får kontinuerligt rengöring
  • Pågående processer i systemet stoppas effektivt upp
  • Alla fastgjorda avlagringar och korrosionsrester löses upp
  • Systemet får per automatik förlängd livslängd när systemkomponenter förblir rena
  • Radiatorventiler förblir rena och funktionsdugliga
  • Inga kemikaliska tillsatser behövs
  • Systemet är helt underhållsfritt förutom ett enkelt filtebyte ett par gånger per år.

⇒  Se även forskningsstudie på vattenbehandling (PDF)

 

En fysikalisk innovativ teknik som dessutom vann stora produktivitetspriset 2018 med juryns motivering.
”Leverantören har på ett detaljerat sätt påvisat bestående sänkningar av kostnaderna för drift-, service- och underhåll, energiförbrukningen samt reinvesteringar hos olika kunder.
Leverantören har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en högre produktivitet och ökad lönsamhet över en lång tidshorisont. Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av ett stort antal referens case”.
⇒  Länk till priset (PDF)

 


 

Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign