Ordmoln om kalk och mineraler i värmesystem vatten
Ställdon mineralutfällningar i värmesystem
Pump med utfällningar

Jag får ofta höra av kunder att vi har så mjukt vatten i Stockholm och att vi behöver väl inte oroa oss för kalkutfällningar här? Men kalk skapar problem i värmesystem.   Det vatten som levereras av Stockholm vatten innehåller i regel mellan 25–35 mg kalcium per liter vatten. ⇒  Läs mer om vattenkvalitén hos Stockholmvatten Jag...

Systemrengöring är ett smart underhåll av tappvatten VVC-varmvatten och har många fördelar då vattnet naturligt innehåller joner, mineraler och bakterier. Biofilm utfällningar av mineraler, samt korrosionsrester blir boplatser för att bakterier ska kunna frodas, överleva och föröka sig inne i rörsystemen. Dessa skapar även funktionsstörningar där kranar och ventiler trögas ner, slutar att fungera optimalt och där...

Det vatten som kommer ifrån våra vattenverk är grundvatten innehållande joner mineraler och bakterier. När dessa kommer in i ledningssystemen, värms upp och kommer i kontakt med olika material så sker mycket som påverkar och skapar processer. Skador uppkomna på grund av biofilm kostar samhället mycket pengar per år, både vad gäller människors hälsa men också på...

Att jobba med periodiska systemet och de fysikaliska lagarna är det allra enklaste sättet att få framgång med vad det än gäller. När vi jobbar med värmesystem, kylsystem och tappvatten är det tämligen enkelt, då vi besitter stor kunskap och erfarenhet. Referensobjekt i Europa sedan 1994 och i Sverige sedan 2001. Vi är experter på vattenkvalité...

Rent vatten i värmesystem är helt nödvändigt för att prestandan i värmesystemet ska kunna bibehållas och korrosion i värmesystem undvikas.   Vattnet vi fyller systemen med är vanligt kranvatten innehållande joner, mineraler och bakterier. Systemen bygger mer på lågtempererade system, blandning av olika materialtyper, samt presskopplingar där syreinträngning lättare sker. Tillsammans bidrar det till kemiska reaktioner inne...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign