VattenbehandlingsteknikSystemrengöring är ett smart underhåll

7 april, 2021
Systemrengöring är ett smart underhåll av tappvatten VVC-varmvatten och har många fördelar då vattnet naturligt innehåller joner, mineraler och bakterier. Biofilm utfällningar av mineraler, samt korrosionsrester blir boplatser för att bakterier ska kunna frodas, överleva och föröka sig inne i rörsystemen. Dessa skapar även funktionsstörningar där kranar och ventiler trögas ner, slutar att fungera optimalt och där läckage blir följdproblem.

 

Att optimera VVC och varmvattensystemet har många fördelar
Den varmvattenledning som har till uppgift att förse fastigheterna med 55 gradigt vatten är ofta utsatt för stora påfrestningar som minskar prestanda.Små mängder utfällningar, oxideringar/korrosionsrester och biofilm påverkar alla negativt.Dessutom kan mikrobiologisk aktivitet leda till förändringar i vattenkvaliteten (sulfat- och nitratreduktion).Förhållanden som även främjar korrosion som kan utvecklas i biofilmen. Denna effekt är känt som ”mikrobiell påverkad korrosion” (MIC). Därför är systemrengöring ett smart underhåll av tappvatten VVC.

 

 • Biofilm på insidan av rören blir boplatser för bakteriell tillväxt och mikrobiellt betingad korrosion (MIC) med läckage som följd. Först uppstår detta i aerosol form och är då svårt att upptäcka. Efterhand uppstår fullt läckage med vattenskador som följd.
 • Biofilm blir även boplatser för bakterier, som ex Legionella
 • Utfällningar påverkar flödet negativt så att VVC- returtemperaturer på 50 grader inte kan hållas
 • Energiuttaget ökar när systemet trögas ner och pumptrycket ökas
 • För höga flöden ökar förslitningar på systemet
 • Små mängder utfällningar påverkar funktionen på kranar och ventiler negativt.
 • Läckage på kranar när små mängder utfällningar gör att keramiska packningar inte sluter tätt

 

Kostsamma förtida utbyte av komponenter i systemen, bakteriell tillväxt samt risk för läckage är kostnader som enkelt kan undvikas…

Vår Bauer PIpeJet gör verklig skillnad
 • Biofilmen på insidan av rörsystemen tas effektivt bort
 • Rena rörsystem skapar förutsättningar för låga flöden där vi kan undviker förtida förslitningar på systemen
 • Bakterier har inga boplatser kvar att föröka sig på
 • Rätt temperatur kan bibehållas, med lågt energiuttag
 • Nedbrytning av metaller förhindras
 • Läckande kranar och ventiler undviks
 • Funktionsstörningar på vattenarmaturer undviks när dessa hålls rena
 • Godare smak på vattnet.

 

⇒  Se laboratorietest på hur effektivt biofilm och bakterier elimineras från systemen

Många komponenter som berörs när vattnet i våra tappvatten- VVC och varmvattensystem behandlas.
Rörledningar, växlare, ackumulatortankar, stamventiler, kranar, termostatblandare, omkastarvred, flottörventiler i toaletten, tvättmaskiner, diskmaskiner, kaffebryggare, vattenkokare. Ugnar med ångsystem, befuktningsanläggningar o.s.v.

 
Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign