VattenbehandlingsteknikPeriodiska systemet

17 mars, 2021
Att jobba med periodiska systemet och de fysikaliska lagarna är det allra enklaste sättet att få framgång med vad det än gäller. När vi jobbar med värmesystem, kylsystem och tappvatten är det tämligen enkelt, då vi besitter stor kunskap och erfarenhet. Referensobjekt i Europa sedan 1994 och i Sverige sedan 2001.
Vi är experter på vattenkvalité i värme kyla och tappvattensystem. Vi snackar inte och tar betalt med dyra konsulttimmar, vi löser era problem permanent  ✅

 

Periodiska systemet ( ⇐  länk till ptable.com)
När man förstår det periodiska systemet så inser man att allt bottnar i dess uppbyggnad och de reaktioner som sker inuti systemen när vi fyller dom med vatten, ett levande väsen med joner, mineraler och bakterier.

Grupp 1 i periodiska systemet – alkalimetallerna.

Grupp 1 innehåller ämnena:

 • Väte, H
 • Litium, Li
 • Natrium, Na
 • Kalium, K
 • Rubidium, Rb
 • Cesium, Cs
 • Francium, Fr 
Grupp 2 i periodiska systemet – alkaliska jordartsmetallerna.

Grupp 2 innehåller ämnena:

 • Beryllium, Be
 • Magnesium, Mg
 • Kalcium, Ca
 • Strontium, Sr
 • Barium, Ba
 • Radium, Ra

 

Alla medlemmar i grupp 1 har en valenselektron. Detta gör dem väldigt reaktiva, då de kan nå ädelgasstruktur genom att lämna bort en elektron till ämnen i sin omgivning, och därmed starta en mängd av reaktioner. På grund av att de har väldigt lätt att lämna ifrån sig elektroner, säger man att de är mycket svagt elektronegativa, eller rent av att de är elektropositiva. Ju längre ned man går i gruppen, desto mer elektropositiva blir atomerna. Orsaken till detta är att atomerna långt nere i gruppen har en större radie, vilket gör att den yttersta elektronen ligger långt ifrån atomkärnan, och därmed har enklare att släppa taget om elektronen. Kalium reagerar därmed kraftigare (snabbare, mer explosivt, med fler ämnen) än litium, som ligger högre upp i gruppen. Alkalimetallerna reagerar med i stort sett allt som kan ta emot elektroner. Exempel på detta är vatten och halogener (ämnen från grupp 17).

 

Alla medlemmar i grupp 2 har två valenselektroner. De beter sig ungefär likadant som alkalimetallerna, baserat på att de vill lämna ifrån sig elektroner för att nå ädelgasstruktur, men de måste i stället lämna ifrån sig två elektroner. Det är svårare för en atom att lämna ifrån sig två elektroner, vilket gör att de alkaliska jordartsmetallerna i grupp 2 inte reagerar lika häftigt som alkalimetallerna i grupp 1.

 

Fysikalisk innovativ teknik
När vår Bauer PipeJet kom till så var det periodiska systemet som var grunden för hur den verkar och fungerar. Den stoppar upp funktionen att avge elektroner, så kallad delning av joner när mineraler och joner kristalliseras i behandlingsdelen där allt vatten passerar. Exempel behövs vätejoner för att en korrosionsprocess ska kunna uppstå, men när delning inte är möjlig så kan den processen inte uppstå inne i det behandlade systemvattnet. Där redan processer pågår och korrosionsrester finns så lägger sig de kristalliserade mineralerna på dessa korrosionsrester och löser upp dem i små partiklar. Dessa partiklar filtreras bort i slutna system.

⇒  Vinnare av stor produktivitetspriset 2018, läs juryns motivering.

⇒  Studie som är gjord på magnetisk vattenbehandling

⇒  Studie där biofilm och bakterier effektivt avlägsnas med vår Bauer PipeJet

 

Rena rörsystem med rätt tryckhållning
Tekfast hjälper er till rena energieffektiva system med ett minimalt underhållsbehov. Vi jobbar även med tryckhållning och erbjuder er marknadens bästa tryckhållningsutrustning.

 
Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign