VattenbehandlingsteknikKalk skapar problem i värmesystem

22 april, 2021
Ordmoln om kalk och mineraler i värmesystem vatten
Ställdon mineralutfällningar i värmesystem
Pump med utfällningar
Jag får ofta höra av kunder att vi har så mjukt vatten i Stockholm och att vi behöver väl inte oroa oss för kalkutfällningar här? Men kalk skapar problem i värmesystem.

 

Det vatten som levereras av Stockholm vatten innehåller i regel mellan 25–35 mg kalcium per liter vatten.
⇒  Läs mer om vattenkvalitén hos Stockholmvatten

Jag har under mina 6 år som teknisk expert på vattenkvalité i tekniska system utfört mängder av vattenanalyser åt kunder. Det genomgående är att på alla värmesystem sjunker mängden fritt kalcium till ca 2,5–7 mg/liter vatten. Vart tar detta kalcium vägen, går det upp i atomer? Nej det fäller ut sig i våra värmesystem och kalk skapar problem i värmesystem. Där flödet är lågt får kalciumjonerna möjlighet att spjälkas ur vattnet. Flödet stoppas upp än mer och mer utfällningar fastnar på samma ställe…

Det blir över tid en ond spiral när mineraler fäller ut sig, t.ex. via packningar där flödet är något lägre och över tid sker läckage där mineraler trycker ut packningar. Nytt vatten fylls på och nya mineraler fäller ut sig när tillförsel sker av nya kalciumjoner. Växlare och radiatorventiler är också naturliga platser för mineralerna att fälla ut sig på och över tid uppstår driftstörningar, samt ökade energiuttag.

På tappvattensidan visar det sig på kranar, ventiler flottörer, värmebatterier och små ledningsstråk, där små mängder utfällningar ställer till med driftproblem och läckage. Många liter vatten som rinner bort i onödan och förtida utbyte av komponenter i systemen när utfällningar stör funktion och förkortar livslängden på ingående komponenter i systemen.

Vatten innehåller många naturliga grundämnen.
⇒  Läs tidigare blogginlägg om det periodiska systemet.

 

Att behandla värme och tappvatten med vår Bauer PipeJet har bara fördelar… 👍
Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign