En stor del av husens energianvändning går till uppvärmning. Därför är det viktigt att se till så att drift, funktion och effektivitet är bra i hela systemet. Ett rent värmesystem med kontinuerlig effektiv rengöring skapar bra förutsättningar där man spar både energi och pengar.   Värmekostnader ökar Värmesystemen är ständigt utsatta för påverkan från syre, utfällningar...

Hur kan endast en rörspole, Bauer PipeJet i undercentralen göra så påtaglig nytta i ett värmesystem, kylsystem eller tappvattensystem? En effektiv vattenbehandlingsteknik helt utan kemikalier som arbetar med de fysikaliska egenskaperna som finns naturligt i vatten. Det ska vi gå igenom här nedan 👍   Vattnets struktur Vatten består naturligt av joner, mineraler och bakterier när...

Många utredningar är gjorda om de energiförluster som uppstår i dagens VVC system och den samlade bilden är att det är ett stort problem. Genom smart VVC optimering Så undviker vi VVC förluster. Hur det görs beskriver vi nedan.   Äldre byggnader belastar uppvärmning av varmvatten med ca 25% av den totala energiförbrukningen. Nyare byggnader belastar...

Fastighetsägarnas mål att sänka energikostnader ligger mycket högt på dagens agenda och därför kul att här nedan kunna presentera två av våra kunder som ser stora miljöfördelar med vattenbehandling på sina system.   Vår finska partner har framgångsrikt hjälpt hyresbostadsbostadsbolaget Kiinteistö-KYS Oy med vattenbehandling av deras tappvattensystem, värmesystem och golvvärmesystem och där ser de stora...

Utan syre, ingen korrosion går ju att läsa på många hemsidor där företag profilerar sig på att sälja avgasare och syrehämmare i form av offeranoder. Vi ska här nere gå igenom grunderna för korrosion i ett värmesystem. Att korrosion i värmesystem förekommer alltid.   Korrosion påverkas av många faktorer som: Korrosion i värmesystem förekommer alltid 🧲...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign