VattenbehandlingsteknikStora miljöfördelar med vattenbehandling

22 september, 2021
Fastighetsägarnas mål att sänka energikostnader ligger mycket högt på dagens agenda och därför kul att här nedan kunna presentera två av våra kunder som ser stora miljöfördelar med vattenbehandling på sina system.

 

Vår finska partner har framgångsrikt hjälpt hyresbostadsbostadsbolaget Kiinteistö-KYS Oy med vattenbehandling av deras tappvattensystem, värmesystem och golvvärmesystem och där ser de stora miljöfördelar med vattenbehandling. Under åren har ca 45 % av deras bestånd utrustats med Bauer Pipejet vattenbehandlingsteknik.

Kort återbetalning
VD Juhani Simpanen och fastighetschef Toni Helin är båda överens om den korta återbetalningstiden Bauer:s vattenbehandlingsteknik har. Betydande besparingar uppnås när systemkomponenter hålls rena och funktionella. Reparationskostnader minskar när läckagen på anläggningarna upphör. Dessutom minskar fjärrvärmekostnaden när de värmeöverförande ytorna förblir rena och mer effektiva.
⇒  Läs artikel här

Ekokompass-certifiering
Bolaget har som mål att sänka sina energikostnader och anser att Bauers produkt passar in utmärkt på det arbetet. De nämner även installationerna i deras senaste ekokompass/miljörapport.

Även det Svenska bolaget PAXXO ser miljöfördelar med vattenbehandling och något som de stolta visar på hemsidan under utförda hållbarhetsarbeten. ”Kylsystemet har utrustats med Bauer Watertechnologys vattenbehandlingssystem som optimerar och minskar underhålls- och energiförbrukning.”
⇒  Länk till PAXXO´s hållbarhetsarbete (engelsk text)

Erfarenhetsmässigt sänker kunderna sina framledningskurvor med ca 3–6 grader när deras system underhålls med vår Bauer PipeJet.
Synergieffekterna blir minst lika stora då:

  • Ingående komponenter i systemen hålls rena och funktionella
  • Förlängd livslängd på systemkomponenter
  • Felsökning minskar
  • Vattenskador minskas
  • Akut underhåll minskas
  • Personalresurser friställs
  • NKI index ökar

Vad behöver ni hjälp med? Kontakta mig så tittar vi på en lösning för de behov ni har


 

Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign