Det primära i ett värmesystem är rätt tillförlitlig tryckhållning tillsammans med låga halter av fritt syre och gaser i systemet. Det kan jämföras med om du kommer in akut på ett sjukhus, där kollar man patientens blodtryck och syremättnad i blodet som en första livshållande åtgärd. Fel tryck riskerar påverka drastiskt och krasst är fel...

Gaser och smuts i VVS-system ställer till stor oreda och kostar mycket onödig tid och pengar, därför som vi behöver avgasa våra värmesystem. Systemet påverkas med korrosion och utfällningar, vilket försämrar värmeöverföringen och skapar flödesstörningar i systemet. Dessutom orsakar det onödigt slitage på systemkomponenter som i sin tur innebär driftstörningar och förkortad livslängd på dessa...

Mycket av den driftproblematik som finns i våra värme och kylsystem beror på luft och gas i systemen. Därför behövs avgasning av värmesystem och kylsystem. När systemen inte kan hålla rätt tryck orsakar det även stor skada på systemen. En kombination som vi här nedan går igenom och hittar lösningar på genom avgasning av värmesystem och...

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign