VattenbehandlingsteknikGlykol i mediasystem kräver rena rörsystem

8 april, 2020
Att använda glykol som rostskydd kan absolut fungera, men ställer stora krav på utförandet för att lyckas. Glykol i mediasystem kräver rena rörsystem.

Rätt mängd inhibitor med 30% eller mer förordas alltid från tillverkaren. Blandning måste alltid ske i slutna och rena kärl, annars finns stor risk för att glykolen bryts ner 80–90% och blir ”näringslösning” för organiskt material.

Med inhibitor binds mer syre i vätskan, samt också ökad ledningsförmågan som påskyndar den galvaniska processen. Med andra ord glykol i mediasystem kräver rena rörsystem annars stor risk för korrosion när glykolen istället blir ”näringslösning” för organiska material som fått tillträde till systemet och blir försurande med kraftig pH sänkning.

Glykol sänker värme/kylförmågan i systemet med 10-20% beroende på %-mängden inblandad.

Slutsatsen blir att glykol som frysskydd är nödvändigt, men stor försiktighet bör vidtagas med rena rörsystem så att glykolens verkningsgrad kan bibehållas och systemet fortsatt ska kunna fungera med ett ”tekniskt vatten” av god kvalité. Att därför behandla mediet med elektromagnetisk frekvens har visat sig överlägset dels när det gäller att ”stötta” kylsystem så att glykolen inte påverkas av faktorer utifrån, som onödig syreinträngning genom ventiler och packboxar. Biofilm och utfällningar som undviks där bakterier har möjlighet att förökar sig.

Där inhibitorer används som korrosionsskydd har detta på många ställen istället ersatts med en Bauer PJ som håller systemen rena, funktionella och framförallt energieffektiva.

Ett rent system är ur energi, miljö och ekonomi alltid det bästa…

 
Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign