VattenbehandlingsteknikRengöring av värmesystem

27 mars, 2020

Olika metoder som används för rengöring av värmesystem

Många är upplysta om att rengöring av värmesystem är alldeles nödvändigt då systemet innehåller vanligt kranvatten som i sig är ett ”levande” väsen av joner, mineraler och bakterier.
Utbudet på marknaden är stort och förmodligen svårt för många att bena ut vad som är bäst metoden för rengöring av värmesystem.

 • Avgasare tar bort syret och endast det, syret är en grundorsak till att korrosion kan uppstå.
  Däremot har en avgasre ingen påverkan som metod för rengöring av värmesystem, tar inte bort utfällningar av mineraler som också sker i vattnet. Samt ej heller påverkan på anaeroba bakterier som lever i syrefattiga miljöer och orsakar stor skada inne i systemen.
  ⇒  Läs mer om korrosion
  ⇒  Läs mer om Anaeroba bakterier

 

 • Offeranoder används som korrosionshämmare, där en bit av oädel metall ”fäller” ut sig i systemet och ska lägga sig som ett skyddande skikt inne i systemet och med PH höjande egenskaper.
  Denna metod har ingen som helst rengörande effekt på systemet, så kemikalisk rengöring förespråkas ofta före användning av offeranod.

 

 • Kemikalisk rengöring, där man spolar igenom växlaren med kemisk lösning för att få bort utfällningar och avlagringar i växlaren.
  Oftast då endast växlaren man gör ren och övriga systemet blir då fortsatt skitigt.
  En åtgärd som måste upprepas och är inte leverantören noggrann så att alla kemikalier spolas bort kan vattnet få PH höjande egenskaper med mycket aggressivt vatten som fräter på systemet.

 

 • Magnetfilter, som har till uppgift fånga upp löst ”järnspån” i systemet.
  Tar endast bort metaller, ej koppar och således inte mineraler och utfällningar från vattnet.

 

 • Cyklonrenare är en teknik som ska separera bort lösa partiklar i systemet och har i sig ingen renande effekt på redan ingrott skit, samt utfällningar.

 

 • Delströmbehandling där man leder in vattnet i en behållare och med hjälp av olika skikt ”material, kemikalier” påverkar vattnets pH värde.
  Material ska kontrolleras och fyllas på under tiden och möjligt serviceavtal ska knytas med leverantören.

 

 • Spolning av systemen, så kallad backspolning. En metod som får ut mycket skit, men de avlagringar och utfällningar som redan grott fast går inte att påverka.

 

Slutligen, den metod som vi använder och förespråkar:
 • Elektromagnetisk frekvensbehandling. En rörspole monteras på systemets huvudledning och en Micro-processor skapar ett dynamiskt strömfält som pulseras in i rörspolen.
  Denna produkt arbetar i 3 steg, den rengör, förebygger och underhåller systemen.
  ⇒  Läs mer om tekniken här

Finns möjligen fler tekniker och produkter för rengöring av värmesystem, men de vanligast förekommande är här ovan kort beskrivna.

Teknikerna för rengöring av värmesystemen skiljer sig åt och så också priser för produkter eller tjänster. Det gäller att konsumenten är påläst och räknar på vad det kostar i slutändan. Är det en teknik eller tjänst som är heltäckande och löser hela problemet eller krävs det upprepningar och behövs det serviceavtal.

Kostnadseffektivast är alltid att behandla orsaken till problemet och inte bara fokusera på att lösa den uppkomna skadan.
Våra tjänster:

Kontakta oss om du är nyfiken på produkterna, önskar en offert eller vill beställa en vattenanalys.

 

 

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign