Fakta

Objekt:  Lägenheter

Byggår:  1965

System:  Fjärrvärme + värmepump

Antal system:  2 värmesystem

Lägenheter:  64 st

Yta:  4 544 m2

Problem

 • Höga värmekostnader
 • Krånglande ventiler
 • Ojämn värme
 • Misslyckad injustering

Åtgärd

2011 – Bauer PipeJet® installerades på 2 värmesystem och 2 tappvattensystem

Resultat

 • Värmeförbrukning ner 40% (graddagskorrigerad)
 • Jämn värme i lägenheterna
 • Sänkta framledningstemperaturer. 2012–2014

Kundens kommentar

”Vi har sänkt värmekostnaden otroligt mycket med enbart Bauer Vattenbehandlingsteknik.”

– Styrelseledamot, Brf Lyckoper

Fakta

Objekt:  Lägenheter

Byggår:  1992

System:  Fjärrvärme

Antal system:  1 värmesystem

Lägenheter:  59 st

Yta:  4 920 m2

Problem

 • Radiatorventiler hängde sig
 • Ojämn värme
 • Klagomål från hyresgäster
 • Service kranar i tappvattensystem
 • Värmesystem behov av rengöring

Åtgärd

2011 – Bauer PipeJet® installerades på värme- och tappvattensystem.

Resultat

 • Sänkning av framledningstemperatur i 4 steg
 • Energiförbrukning ner 29% (klimatkorrigerat)
 • Uppskjutna investeringsbehov på värme/vattensystem
 • Hyresgäster nu nöjda med värme
 • Reducerade servicekostnader

Kundens kommentar

”Sänkningarna av framledningstemperaturen har skett utan komfortförsämring.”

– Styrelseledamot, Brf Kupolungen

Fakta

Objekt:  Lägenheter

Byggår:  1986

System:  Fjärrvärme & värmepumpar

Antal system:  3 värmesystem

Lägenheter:  215 st + 6 lokaler

Yta:  17 000 m2

Problem

 • Kalla radiatorer
 • Klagomål från hyresgäster
 • Höga framledningstemperaturer

Åtgärd

 • Bauer PipeJet® installerades på alla 3 värmesystemen 2014.

Resultat

 • Energikostnad för värme sänktes med 200.000 kr första året. För 2016 och 2017  250.000 kr i sänkta kostnader, år efter år.
 • Framledningstemperatur sänkt med 8 grader
 • Hyresgäster nu nöjda med komfort

Kundens kommentar

”Det här ser lovande ut för vår bostadsrättsförenings framtid.”

– Ordförande i BRF Sachsen

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2023 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign