BrfSachsen Helsingborg

Fakta

Objekt:  Lägenheter

Byggår:  1986

System:  Fjärrvärme & värmepumpar

Antal system:  3 värmesystem

Lägenheter:  215 st + 6 lokaler

Yta:  17 000 m2

Problem

  • Kalla radiatorer
  • Klagomål från hyresgäster
  • Höga framledningstemperaturer

Åtgärd

  • Bauer PipeJet® installerades på alla 3 värmesystemen 2014.

Resultat

  • Energikostnad för värme sänktes med 200.000 kr första året. För 2016 och 2017  250.000 kr i sänkta kostnader, år efter år.
  • Framledningstemperatur sänkt med 8 grader
  • Hyresgäster nu nöjda med komfort

Kundens kommentar

”Det här ser lovande ut för vår bostadsrättsförenings framtid.”

– Ordförande i BRF Sachsen

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign