BrfSachsen Helsingborg

Fakta

Objekt:  Lägenheter

Byggår:  1986

System:  Fjärrvärme & värmepumpar

Antal system:  3 värmesystem

Lägenheter:  215 st + 6 lokaler

Yta:  17 000 m2

Problem

  • Kalla radiatorer
  • Klagomål från hyresgäster
  • Höga framledningstemperaturer

Åtgärd

  • Bauer PipeJet® installerades på alla 3 värmesystemen 2014.

Resultat

  • Energikostnad för värme sänktes med 200.000 kr första året. För 2016 och 2017  250.000 kr i sänkta kostnader, år efter år.
  • Framledningstemperatur sänkt med 8 grader
  • Hyresgäster nu nöjda med komfort

Kundens kommentar

“Det här ser lovande ut för vår bostadsrättsförenings framtid.”

– Ordförande i BRF Sachsen

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2021 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign