BrfLyckoper Trelleborg

Fakta

Objekt:  Lägenheter

Byggår:  1965

System:  Fjärrvärme + värmepump

Antal system:  2 värmesystem

Lägenheter:  64 st

Yta:  4 544 m2

Problem

  • Höga värmekostnader
  • Krånglande ventiler
  • Ojämn värme
  • Misslyckad injustering

Åtgärd

2011 – Bauer PipeJet® installerades på 2 värmesystem och 2 tappvattensystem

Resultat

  • Värmeförbrukning ner 40% (graddagskorrigerad)
  • Jämn värme i lägenheterna
  • Sänkta framledningstemperaturer. 2012–2014

Kundens kommentar

”Vi har sänkt värmekostnaden otroligt mycket med enbart Bauer Vattenbehandlingsteknik.”

– Styrelseledamot, Brf Lyckoper

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign