Fakta

Objekt:   Industri

Byggår:  1940-tal

System:  Kylning av plastfolier, öppet och slutet system med 2 kylbassänger

Problem

 • Problem med avlagringar och korrosion, flera cm avlagringar på sina ställen i det 25 år gamla systemet
 • Dålig värmeöverföring
 • Dålig kylning i dyra tryckvalsar som kyler plastfolie

Åtgärd

2002 – PipeJet® installeras på valsens kylsystem

Resultat

 • Kylfunktion och vattenkvalitet mycket bättre nu
 • Underhållskostnader har minskat kraftigt
 • Minskade stilleståndstider
 • Lite ökad produktionskapacitet
 • Vi har kunnat skjuta investeringar på framtiden både med rörsystem och tryckvalsarna

Kundens kommentar

“Med jämnare produktkvalitet har vi blivit lite mer framgångsrika.”

– Teknisk ansvarig, Gislaved Folie

Fakta

Objekt:   Industri

Byggår:  1899-1985

System:  Kylsystem

Problem

 • Avlagringar innehållande olja efter 15 år av kemikaliepåfyllningar
 • Korrosion
 • Ständiga igensättningar
 • Kom ständigt in luft i systemet

Åtgärd

2010 – PipeJet® installerades i kylanläggning.

Resultat

 • 5–15% ökad produktion på de 25 maskinerna med markant bättre produktkvalitet
 • Dyr och miljöpåverkande kemikalieanvändning helt borta
 • Kontinuerlig och optimal drift pga att kylkanalerna nu hålls rena med Bauer PipeJet®
 • Klart färre underhållsåtgärder på verktygen och på kylkanalerna

Kundens kommentar

“En energirenovering och effektivisering av detta slag hade vi själva inte räknat med att resultatet skulle bli. Och detta enbart i det korta perspektivet”

– Konstruktionschef och Driftchef på Tepe Munhygien

Fakta

Objekt:  Industri

Byggår:  1975–1985

System:  Kylsystem lokaler/produktion

Problem

 • Bytesbehov av värmeväxlare var 6:e månad på stora kylsystemet
 • Kyleffekt nådde inte ut till maskiner trots att kylmaskiner gick för fullt
 • Ej ekonomiskt hållbart/miljövänligt

Åtgärd

2013 – PipeJet® installerades på stora kylsystemet

2015 – PipeJet® installerades på mellan kylsystemet

2015 – PipeJet® installerades på litet kylsystem

2017 – PipeJet® installerades på kylsystem från 2012

Resultat

 • Höjd produktivitet
 • Problemen med kylsystemen har minskat rejält
 • Minder drift-, service- och underhållskostnader
 • Kylmaskiner går mer optimalt
 • Reparationskostnaden nästan försvann

Kundens kommentar

“Värmeväxlarbyten och servicebesöken upphörde 6–8 veckor efter att Bauer PipeJet® installerades och flera filterbyten utförs varje år.”

– Underhållstekniker på QPHARMA

Fakta

Objekt:  Industri

Byggår:  1899–1985

System:  Kyla för strängpressning

Problem

 • Korrosion och igensättningar efter långvarigt användande av kemikalier förkortar livslängd på ugnar.
 • Oplanerat byte av ugn: 120.000 kr
 • Kom ständigt in luft i kylvattnet
 • Dålig värmeöverföring
 • Kylning ej tillfredställande

Åtgärd

2006 – PipeJet® installerades i kylanläggning.

Resultat

 • Ökad produktivitet i tillverkning
 • Planerade ugnsbyten var 5:e månad i stället för oplanerade byten var 8:e vecka
 • Minskade underhålls- och investeringskostnader
 • Mycket stabilare kylning av ugnarna
 • Stabilare process jämfört med tidigare då kopparslingorna i ugnarna ofta havererade

Kundens kommentar

“Med Bauer vattenbehandlingsutrustning installerat i kylsystemet, har vi fått en säkrare produktion med minde underhålls- och investeringskostnader.”

– Underhållsansvariga på Hydro

Fakta

Objekt:  Kommun

Byggår:  1935 och 1982

System:  2 värmesystem

Yta:  9 400 m2

Problem

 • Klagomål på ojämn värme, även efter injustering av system
 • Kärvande ventiler
 • Kalla radiatorer
 • Dålig cirkulation

Åtgärd

2014 – PipeJet® installerades på båda värmesystemen.

Resultat

 • Värmen når ut till alla delar av fastigheten
 • Inga klagomål
 • Ventilproblem upphörde
 • Servicekostnader reducerade
 • Förlängd livslängd på system

Kundens kommentar

“Efter första året upphörde problemen på värmen helt. Installationen var enkel & utfördes under ett par timmar av VVS-Företag.”

– Fastighetsförvaltaren och Energiingenjören på Kungsbacka kommun

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2021 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign