Fakta

Objekt:   Industri

Byggår:  1940-tal

System:  Kylning av plastfolier, öppet och slutet system med 2 kylbassänger

Problem

 • Problem med avlagringar och korrosion, flera cm avlagringar på sina ställen i det 25 år gamla systemet
 • Dålig värmeöverföring
 • Dålig kylning i dyra tryckvalsar som kyler plastfolie

Åtgärd

2002 – PipeJet® installeras på valsens kylsystem

Resultat

 • Kylfunktion och vattenkvalitet mycket bättre nu
 • Underhållskostnader har minskat kraftigt
 • Minskade stilleståndstider
 • Lite ökad produktionskapacitet
 • Vi har kunnat skjuta investeringar på framtiden både med rörsystem och tryckvalsarna

Kundens kommentar

“Med jämnare produktkvalitet har vi blivit lite mer framgångsrika.”

– Teknisk ansvarig, Gislaved Folie

Fakta

Objekt:   Industri

Byggår:  1899-1985

System:  Kylsystem

Problem

 • Avlagringar innehållande olja efter 15 år av kemikaliepåfyllningar
 • Korrosion
 • Ständiga igensättningar
 • Kom ständigt in luft i systemet

Åtgärd

2010 – PipeJet® installerades i kylanläggning.

Resultat

 • 5–15% ökad produktion på de 25 maskinerna med markant bättre produktkvalitet
 • Dyr och miljöpåverkande kemikalieanvändning helt borta
 • Kontinuerlig och optimal drift pga att kylkanalerna nu hålls rena med Bauer PipeJet®
 • Klart färre underhållsåtgärder på verktygen och på kylkanalerna

Kundens kommentar

“En energirenovering och effektivisering av detta slag hade vi själva inte räknat med att resultatet skulle bli. Och detta enbart i det korta perspektivet”

– Konstruktionschef och Driftchef på Tepe Munhygien

Fakta

Objekt:  Industri

Byggår:  1975–1985

System:  Kylsystem lokaler/produktion

Problem

 • Bytesbehov av värmeväxlare var 6:e månad på stora kylsystemet
 • Kyleffekt nådde inte ut till maskiner trots att kylmaskiner gick för fullt
 • Ej ekonomiskt hållbart/miljövänligt

Åtgärd

2013 – PipeJet® installerades på stora kylsystemet

2015 – PipeJet® installerades på mellan kylsystemet

2015 – PipeJet® installerades på litet kylsystem

2017 – PipeJet® installerades på kylsystem från 2012

Resultat

 • Höjd produktivitet
 • Problemen med kylsystemen har minskat rejält
 • Minder drift-, service- och underhållskostnader
 • Kylmaskiner går mer optimalt
 • Reparationskostnaden nästan försvann

Kundens kommentar

“Värmeväxlarbyten och servicebesöken upphörde 6–8 veckor efter att Bauer PipeJet® installerades och flera filterbyten utförs varje år.”

– Underhållstekniker på QPHARMA

Fakta

Objekt:  Industri

Byggår:  1899–1985

System:  Kyla för strängpressning

Problem

 • Korrosion och igensättningar efter långvarigt användande av kemikalier förkortar livslängd på ugnar.
 • Oplanerat byte av ugn: 120.000 kr
 • Kom ständigt in luft i kylvattnet
 • Dålig värmeöverföring
 • Kylning ej tillfredställande

Åtgärd

2006 – PipeJet® installerades i kylanläggning.

Resultat

 • Ökad produktivitet i tillverkning
 • Planerade ugnsbyten var 5:e månad i stället för oplanerade byten var 8:e vecka
 • Minskade underhålls- och investeringskostnader
 • Mycket stabilare kylning av ugnarna
 • Stabilare process jämfört med tidigare då kopparslingorna i ugnarna ofta havererade

Kundens kommentar

“Med Bauer vattenbehandlingsutrustning installerat i kylsystemet, har vi fått en säkrare produktion med minde underhålls- och investeringskostnader.”

– Underhållsansvariga på Hydro

Fakta

Objekt:  Kommun

Byggår:  1935 och 1982

System:  2 värmesystem

Yta:  9 400 m2

Problem

 • Klagomål på ojämn värme, även efter injustering av system
 • Kärvande ventiler
 • Kalla radiatorer
 • Dålig cirkulation

Åtgärd

2014 – PipeJet® installerades på båda värmesystemen.

Resultat

 • Värmen når ut till alla delar av fastigheten
 • Inga klagomål
 • Ventilproblem upphörde
 • Servicekostnader reducerade
 • Förlängd livslängd på system

Kundens kommentar

“Efter första året upphörde problemen på värmen helt. Installationen var enkel & utfördes under ett par timmar av VVS-Företag.”

– Fastighetsförvaltaren och Energiingenjören på Kungsbacka kommun

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign