BrfKupolungen Ystad

Fakta

Objekt:  Lägenheter

Byggår:  1992

System:  Fjärrvärme

Antal system:  1 värmesystem

Lägenheter:  59 st

Yta:  4 920 m2

Problem

  • Radiatorventiler hängde sig
  • Ojämn värme
  • Klagomål från hyresgäster
  • Service kranar i tappvattensystem
  • Värmesystem behov av rengöring

Åtgärd

2011 – Bauer PipeJet® installerades på värme- och tappvattensystem.

Resultat

  • Sänkning av framledningstemperatur i 4 steg
  • Energiförbrukning ner 29% (klimatkorrigerat)
  • Uppskjutna investeringsbehov på värme/vattensystem
  • Hyresgäster nu nöjda med värme
  • Reducerade servicekostnader

Kundens kommentar

”Sänkningarna av framledningstemperaturen har skett utan komfortförsämring.”

– Styrelseledamot, Brf Kupolungen

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Om oss

Vi erbjuder tryckhållning, avgasning och vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena och rätt trycksatta system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign