BrfKupolungen Ystad

Fakta

Objekt:  Lägenheter

Byggår:  1992

System:  Fjärrvärme

Antal system:  1 värmesystem

Lägenheter:  59 st

Yta:  4 920 m2

Problem

  • Radiatorventiler hängde sig
  • Ojämn värme
  • Klagomål från hyresgäster
  • Service kranar i tappvattensystem
  • Värmesystem behov av rengöring

Åtgärd

2011 – Bauer PipeJet® installerades på värme- och tappvattensystem.

Resultat

  • Sänkning av framledningstemperatur i 4 steg
  • Energiförbrukning ner 29% (klimatkorrigerat)
  • Uppskjutna investeringsbehov på värme/vattensystem
  • Hyresgäster nu nöjda med värme
  • Reducerade servicekostnader

Kundens kommentar

”Sänkningarna av framledningstemperaturen har skett utan komfortförsämring.”

– Styrelseledamot, Brf Kupolungen

Tekfast logotyp liten
Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandling av era värme-, kyla- och tappvattensystem. Med rena system skapar vi förutsättningar för energieffektivisering och driftsäkra system med ett minimalt underhållsbehov, helt utan kemikalier.

Följ oss i sociala medier

© 2021 Teknik & Fastighetspartner i Stockholm AB. Alla rättigheter reserverade. |  Byggd av GaboDesign